Steenuilwerkgroep Oost Gelderland

Het werk van de steenuilenwerkgroep bestaat uit het produceren en ophangen van nestkasten. Al vroeg in het jaar wordt door middel van het afspelen van de territorium-roep van de steenuil gekeken (geluisterd eigenlijk) of er een steenuil antwoord geeft. Dit wijst er dan op dat er sprake is van een territorium en dat er een mogelijk broedplaats is/komt. Zo eind mei begin juni worden de kasten bezocht en gekeken of er in de kast gebroed wordt. In het najaar worden alle kasten nogmaals bezocht, eventueel schoon gemaakt en van nieuw strooisel voorzien, zodat de kasten weer klaar zijn voor het nieuwe seizoen.

Deze werkgroep stelt zich als doel het zorg dragen voor bescherming van de Steenuil. Dit vindt o.a. plaats door middel van het beschermen van leefgebieden, en door het geven van voorlichting en het maken en plaatsen van steenuilkasten.

Onze groep bestaat uit ongeveer 10 mensen die zich allemaal met het beschermen van de Steenuil bezig houden.

Peter en Wies Beersma hebben samen met Arnold van den Burg het boek Steenuilen geschreven. Voor meer informatie over het boek klikhier Er is een eigen website, www.steenuilgroningen.nl, waarop onder andere informatie te vinden is over nestkasten.
Ook worden nestkasten onderzocht en vindt inventarisatie van broedsels plaats.Steenuilenwerkgroep

Naast deze activiteiten wordt er tijd besteed aan onderzoek naar de werkelijke doodsoorzaken van steenuilen.
Van het ministerie hebben we een ontheffing gekregen om dode uilen te vervoeren en om eieren en jongen te verplaatsen, als dit nodig is.Via de website kunnen mensen een dode steenuil aanmelden.

We werken hoofdzakelijk alleen in de gebieden Steenderen, Zelhem, met iemand anders ook in Hengelo.
Wat minder in Vorden, Brummen , Doetinchem, Westendorp en Doesburg. In totaal inventariseren we 350 nestkasten.

Twee keer per jaar verschijnt er voor geïnteresseerden een informatiekrant. De abonnementskosten daarvoor bedragen € 7, inclusief een contactavond.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkgroep kunt u per email contact opnemen met de coördinator.

Coördinator is: Peter Beersma