Scouting St. Walrick

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

luchtfoto_terrein_scouting_st_walrick_klein De scouting is gehuisvest midden in het prachtige natuurgebied de Hatertse en Overasseltse Vennen. Er zijn 27 kampeervelden. Deze zijn geschikt voor groepen uiteenlopend in grootte van enkele tot meer dan 500 personen. De velden hebben een verschillend karakter: in het bos, grasland, centraal gelegen of ver van de weg. Het beheer van het kampeerterrein wordt verricht door ongeveer 45 vrijwilligers.

De werkzaamheden variëren van het bemensen van de winkel, het draaien van kampstaf tijdens het kampeerseizoen en het onderhoud van het 24 ha grootte terrein. Het onderhoud van het terrein varieert van grasmaaien, snoeien van de houtsingels tot bijhouden van het vele bos dat op ons terrein aanwezig is.scouting_st_walrick_de_hut

De werkzaamheden aan het terrein gebeuren meestal op vaste  weekenden of dagen  in het voor- en naseizoen buiten de kampeerperiode.
Tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag op de eerste zaterdag van november kan iedereen een dagje mee komen helpen.

Meer informatie

Wie interesse heeft om mee te werken, kan zich via de site van
St Walrick aanmelden. Daarna wordt u naar de desbetreffende contactpersoon doorverwezen.

U kunt ook direct contact opnemen via info@stwalrick.nl