A Rocha Bennekom

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

A Rocha Bennekom-Ede

Verlaten defensieterrein
Aan de Franse Kampweg in Bennekom ligt een uniek stuk natuur tussen de Bennekomse bossen. Een voormalig defensieterrein waar onder andere  brandstof opgeslagen werd. Nadat de bunkers en het asfalt waren verwijderd, herinneren alleen twee voormalige bluspoeltjes nog aan dit verleden. De natuur heeft het afgesloten gebied teruggewonnen. Eerst heide en gras en lage vegetatie, daarna kwamen de bomen en struiken. Door de twee poeltjes en het hek om het gebied is er een uniek stuk natuur ontstaan. De rust en het water op het terrein zorgen voor een combinatie die in de directe omgeving niet te vinden is. Dit heeft onder andere bijzondere mieren en de zeldzame zandhagedis aangetrokken.

Zandhagedis
Deze hagedis kan alleen leven in heidevelden en niet in de bossen. Daarom heeft de lokale werkgroep A Rocha Bennekom zich over het gebied ontfermd. Elke eerste zaterdag van de maand zijn zo’n 20 vrijwilligers bezig met het terugdringen van het bos om op deze manier het gebied te beschermen. Na ongeveer een jaar is het verschil goed te merken. Sinds maart 2014 is het gebied beduidend opener geworden en ook is één van de twee poeltjes helemaal vrij gemaakt. Doordat het zonlicht weer bij het water komt, wordt ook de poel weer een bron van leven. Dit alles onder begeleiding van de bosbeheerder van de gemeente Ede.

Activiteiten
Het werk is echter nog lang niet klaar. De bedoeling is dat het hele gebied grotendeelsontbost wordt, en vervolgens onderhouden, zodat dit unieke natuurgebied kan blijven bestaan tussen de omliggende bospercelen. Voorlopig is er dus nog genoeg te doen. Maar ook de  omgeving van het defensieterrein krijgt onze aandacht. Zo organiseren we in de directe omgeving middagen om afval op te ruimen en maken we regelmatig excursies rondom Ede. Naast dat er hard gewerkt wordt, maken we vooral plezier met elkaar. Het werken in de natuur geeft veel energie en is een prachtige manier om elkaar beter te leren kennen.

A Rocha
A Rocha is een internationale beweging van christenen die geboeid zijn door Gods schepping en zich inzetten voor het behoud ervan. De naam A Rocha – ‘de rots’ – is Portugees en verwijst naar de eerste locatie waar A Rocha een veldstudiecentrum startte, aan de rotsachtige kust van de Portugese Algarve. A Rocha werkt op alle continenten aan kleinschalige natuurbeschermingsprojecten, die zich richten op onderzoek, natuurbescherming en natuur- en milieu-educatie. Voor meer informatie over A Rocha wereldwijd klikt u hier.

A Rocha Nederland
In Nederland zijn momenteel 8 lokale initiatieven van A Rocha in Amersfoort, Assen, Deventer, Gelderse Poort, Groene Hart, Utrechtse Heuvelrug, Zeeland en Zwolle.
Naast organiseren van het onderhoud aan het landschap creëert A Rocha betrokkenheid bij de schepping door lezingen, workshops, publicaties, excursies en cursussen. Tevens ondersteunt A Rocha Nederland natuurbeschermingsprojecten van partners in het buitenland met vrijwilligers en zoekt subsidies zoekt naar een locatie voor een veldstudiecentrum in Nederland

Meer informatie

Wilt u een keer mee helpen en kennismaken? Neem contact op met de coördinator John Smits (0622827060) of via de e-mail: Bennekom@arocha.org.