Natuurwerkgroep Gorssel

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

‘Lekker buiten aan het werk en zinvol bezig zijn op het gebied van landschapsonderhoud’.

Zo zou je de belangrijkste motivatie kunnen samenvatten van de vrijwilligers van Natuurwerkgroep Gorssel. Deze groep bestaat uit zo’n 25 enthousiaste vrijwilligers en werkt in de periode september- april in de regio Gorssel. We werken elke tweede en vierde zaterdagochtend van de maand, incidenteel worden er extra werkochtenden doordeweeks gepland.

groenDe achteruitgang van natuurgebied de Gorsselse Heide is de aanleiding geweest voor de oprichting van de natuurwerkgroep. In 2003 sloegen de toenmalige gemeente Gorssel en Stichting Landschapsbeheer Gelderland de handen ineen en organiseerden een werkdag op de heide voor potentiële geïnteresseerden. De dag was zeer geslaagd en resulteerde in de oprichting van Natuurwerkgroep Gorssel. Inmiddels werken we voor o.a. Stichting IJssellandschap/st. Marke de Gorsselse Heide en Natuurmonumenten.

Een van onze vaste werkplekken is de Gorsselse Heide. Daar verwijderen we overtollige boompjes en struiken. Vooral de grove den rukt flink op. Wanneer er geen onderhoud plaatsvindt, dan verandert de hei op den duur in een bos. Met het werk van de Natuurwerkgroep kan de heide een mooi ‘open’ gebied kan blijven.

Naast het werk op de hei doen we snoeiwerkzaamheden en dunnen we houtsingels en bosjes. Zo werken we voor Natuurmonumenten o.a. in het Hassinkbos te Epse.

groenerGenoeg leuke en zinvolle klussen in onze omgeving!

Meer informatie

Voor meer informatie en deelname; contactpersoon: Hans Pasman,
tel. 06-27329247.