Natuurwerkgroep de Zanding

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

zanding1 De Zanding is een prachtig natuurgebied en grenst aan het nationale Park de Hoge Veluwe, met stuwwallen aan de zuidkant.

Het gebied bestaat uit heide, zandverstuivingen, grove den, berken enz. Er leven edelherten, reeën, zwijnen, dassen en er komen zeldzame vlinders en sprinkhanen voor. Dit gebied is eigendom van de Gemeente Ede.

zanding2

 

 

De werkgroep werkt van half augustus tot december op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.
De werkzaamheden zijn de heide vrij houden van opslag van Grove Den, Prunus, Berkjes enz. met als doel het open houden van het gebied en zodoende de heide te behouden voor de toekomst . Tegenwoordig is er slechts nog maar twee procent over van het totale oppervlakte van heide van vroeger.

Meer informatie

Coördinator Jan Morren vertelt op een leuke wijze over het ontstaan van de groep en het werk, lees meer.

De contactpersoon is:
Jan Morren
Eikenzoom 4
6731BH Otterlo
Tel. 0318-592350

Email: Jan Morren

Het werkgebied van de Natuurwerkgroep

zandingkaart