Natuur- en Milieuvereniging Groentje

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

groentje_2Natuur- en Milieuvereniging Groentje in de gemeente Oldebroek heeft verschillende activiteiten. Eén daarvan is de werkgroep landschapsonderhoud met twaalf vrijwilligers.

Wij werken bij particulieren, bij landgoederen of op de heide: hoogstamfruitbomen snoeien, de heide schonen, knotbomen afzetten enzovoorts. Verder organiseren we onder andere wandelingen met gids.groentje_1

Natuur- en Milieuvereniging Groentje is een lokale vereniging met als werkgebied de gemeente Oldebroek op de Noord Veluwe. We willen met activiteiten aandacht te vragen voor milieu en natuur. Vooral willen we laten zien wat een ieder zelf kan doen. Onze werkgroep landschapsonderhoud heeft 12 deelnemers en werkt op ongeveer 8 zaterdagen in het winterseizoen november – maart.

Wij werken bij particulieren, bij landgoederen of op de heide: hoogstam fruitbomen snoeien, de heide schonen, knotbomen afzetten enzovoorts. We organiseren jaarlijks een werklocatie voor de Natuurwerkdag. Verder organiseren we wandelingen met gids. Ook hebben we enkele klimaatbosjes geplant.
Andere activiteiten zijn: zwerfvuilactie, promotie EKO, stimuleren afvalscheiding, overleg over milieubeleid met gemeente, ontwikkelen natuur-leerpad, nacht van de nacht activiteit.

Groentje is fris, onbevangen, serieus, positief kritisch en natuurlijk groen.

Meer informatie

Kijk op de website www.groentje-wezep.nl voor onder andere de fotoreportages.

Contactpersoon: Marten Muller