Landschapsbeheer Groesbeek

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Landschapsbeheer Groesbeek (LBG) is de afdeling binnen de Werkgroep Milieubeheer Groesbeek waarin vooral praktisch werk wordt verricht op het gebied van onderhoud en beheer van het landschap. Een keer per maand, op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur, steken de vrijwilligers de handen uit de mouwen.

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het snoeien van struweel, het knotten van bomen, het plaggen van bermen en maaien en hooien op die plaatsen waar geen landbouwmachines kunnen komen. Jaarlijks in november doet LBG mee aan de Landelijke Natuurwerkdag. Verder organiseert LBG vier keer per jaar een landschapswandeling door steeds weer een ander deel van Groesbeek. Ook worden er regelmatig informatieavonden gehouden over een bepaald onderwerp uit de natuur.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Landschapsbeheer Groesbeek of over de mogelijkheden om mee te werken?
Neem dan hier een kijkje. Of neem via email contact op met de coördinator Dhr. G. Looijen.