Landgoedwerkgroep Appel

Het organiseren van het onderhoud van particuliere landgoederen is een grote uitdaging. Via de oprichting van Landgoed- en Buitenplaatswerkgroepen hopen we een duurzame manier van instandhouding van het karakteristieke landschap op landgoederen te ontwikkelen. Samen met landgoedeigenaren zetten we werkgroepen op waarvan de vrijwilligers het landschapsonderhoud aanpakken.

landgoedwerkgroep_Appel1_klein Sinds maart 2013 ondersteunt een groep vrijwilligers de eigenaar bij het beheer en onderhoud van het landgoed Appel in de gemeente Nijkerk. Het landgoed Appel bestaat uit een grote diversiteit aan landschapselementen: agrarisch land, bos, heide, waterpartijen en wegen en wandelpaden.

Om dit landschap vitaal en toegankelijk te houden moet veel werk worden verzet. Op initiatief van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland is in maart 2013 een groep van ca. 12 vrijwilligers van start gegaan om een deel van dit werk op zich te nemen.

De werkzaamheden betreffen eenvoudig handwerk, zoals het verwijderen en snoeien van houtopstanden, het verzorgen van jonge aanplant, het verwijderen van wildgroei door varens en bramenstruiken, het verwijderen van zwerfafval, het snoeien van hagen, het toegankelijk houden van fiets- en wandelpaden, het onderhoud en plaatsen van afrasteringen, etcetera.landgoedwerkgroep_Appel2_klein

De vrijwilligers zijn eenmaal in de 2 weken actief op dinsdagmorgen. Tot de zomer was ook een groep werkzaam op zaterdagmorgen, doch deze groep is wegens onderbezetting tijdelijk stilgezet. De huidige vrijwilligers werken met veel plezier in groepsverband in de buitenlucht en in de natuur. De ervaring is dat dit veel voldoening geeft en waardering oplevert. Zo was eerder dit jaar het college van B&W van Nijkerk te gast in het kader van de nationale vrijwilligersdag Nederland Doet.

De wens bestaat om de vrijwilligersgroep uit te breiden om zo de kwetsbaarheid door afzeggingen kleiner te maken en mogelijk de zaterdaggroep weer te activeren. Nieuwe leden zijn dus van harte welkom!

Meer informatie

Belangstellenden zijn uitgenodigd om kennis te maken met de werkzaamheden van de landgoedwerkgroep. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de coördinator van de vrijwilligers. Hij kan u verder informeren over de werkzaamheden die worden verricht.

Gegevens coördinator:
Onno de Vries (mail), telefoon 06.39640546