Knotploeg Duiven

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Het Duivens uiterwaardenlandschap is niet compleet zonder de gezichtsbepalende en karaktervolle knotwilgen. Karaktervol is een term die goed past bij de knotwilg. Er zijn maar weinig bomen in ons landschap die zo door de mens “gevormd” worden. De knotploeg Duiven zet zich met hart en ziel in voor deze ambassadeur van het landschap.

Meer informatie

De groep heeft een eigen website waar meer informatie te vinden is; www.knotploegduiven.nl
Vrijwilligers zijn altijd welkom! Neem contact op via het formulier op onze website.

De groep is werkzaam in de gemeente Duiven en de activiteiten vinden plaats in de periode van november tot en maart.