KNNV Noordwest Veluwe

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Werkgroep Landschapsbeheer KNNV Noordwest Veluwe

Wie zijn wij!!

Wij zijn een groep welwillende vrijwilligers met een groot hart voor de natuur. Onze werkgroep bestaat uit mannen en vrouwen, overwegend gepensioneerden, dus jongeren worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij onze werkgroep. Er zitten deelnemers tussen met gouden handjes en deelnemers met twee linker handen, maar iedereen draagt op zijn/haar niveau een steentje bij om ons landschap op verantwoorde wijze te beheren.

Wat doen wij!!

Vanaf septIMG_1014ember tot april trekken wij, als deelnemers van onze werkgroep, om de drie weken op zaterdagmorgen erop uit. We geven het landschap een onderhoudsbeurt in de omgeving van Ermelo, Harderwijk en Putten . Het landschapsonderhoud bestaat uit allerlei werkzaamheden:

 

 

Het uitdunnen van bospercelen, houtwallen e.d.

Het knotten van wilgen, elzen e.d.

Het snoeien van hoogstamfruitbomen.

Het verwijderen van opslag op heidevelden.

Het schoonmaken van beken i.v.m. de Schouw.

Het aanplanten van bomen en/of struiken op en rond boeren erven. (o.a. in het kader van de gemeentelijke landschapsbeleidsplannen.)

Er wordt gewerkt van ca 9 uur tot 12 uur /half 1. Natuurlijk wordt tussendoor een kwartiertje gepauzeerd om koffie te drinken en ervaringen uit te wisselen. Alle deelnemers krijgen een uitnodiging IMG_1050thuis per post of e-mail, waarin alles wat van belang is om te weten voor het karwei wordt vermeld, in de week voorafgaand aan de werkochtend.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KNNV Noordwest Veluwe: Werkgroep Landschapsbeheer en deelnemen aan onze activiteiten, dan kunt u contact opnemen met een van de onderstaande coördinatoren:

Coördinatoren:

Aart Brons, voorzitter  T: 0341-561389,         E:  aartbrons@upcmail.nl

Han van der Brug         T: 0341-551420,          E: hbvanderbrug@hetnet.nl

Dick Rhebergen           T: 0341-554633,          E: dickrhebergen@hetnet.nl

 

Van een aantal werkdagen wordt een verslag gemaakt, zodat u een beeld krijgt van onze activiteiten. Lees de verslagen van de meest recente werkdagen.

De handen uit de mouwen voor een goed landschapsbeheer!!