IVN Zuidwest Veluwezoom werkgroep Beken en Sprengen

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

beken_en_sprengen_zuidwest_veluwezoom

Werkgroep Beken en Sprengen

IVN afdeling zuidwest Veluwezoom heeft meerdere werkgroepen die in de natuur werken. Onderstaande werkgroep is één van deze drie.

In de gemeente Renkum liggen twee grote beekdalen: het Renkumse en Heelsumse beekdal. In deze dalen liggen kilometers lange sprengen en beken. Dit zijn al eeuwen geleden door de mens gegraven beken om watermolens van water te voorzien.

De werkgroep beken en sprengen helpt de beheerder van alle beken, het waterschap Vallei & Eem, bij het onderhoud van deze beken.

Doelstelling van de werkgroep is de beken en sprengen, die zo karakteristiek zijn voor de Zuid-Veluwe, te behouden en te herstellen, waardoor er (weer) water door de beken gaat stromen.

In de periode september t/m maart wordt gemiddeld twee keer per maand, op zaterdagmorgen van half tien tot half een gewerkt. Meestal werken we iedere keer langs een ander traject in het beekdal. Voor koffie, goed gereedschap zoals beken_en_sprengen_zuidwest_veluwezoom_2grepen, lieslaarzen, handschoenen en veiligheidsmiddelen wordt gezorgd. Op de werkochtenden is men collectief WA verzekerd.
De data van de werkochtenden zijn te vinden op de website: www.ivn-zwv.nl in de activiteiten-agenda.

Meer informatie

Zie een stuk over het Renkums beekdal. Ook kunt u informatie opvragen via de email van de coördinator, Ruud Schaafsma (e-mail), telefoon 0317 – 31 51 17