IVN Oude IJsselstreek, werkgroep landschapsbeheer

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De werkgroep landschapsbeheer werd in 1991 opgericht. De groep telt inmiddels een 30-tal actieve leden waaronder een twaalftal dames.

Op verzoek van particulieren en/of gemeenten houden we ons bezig met het onderhoud van kleinschalige landschapselementen zoals:
• Opschonen van poelen
• Verwijderen van opslag
• Bomen knotten
• Onderhoud van houtwallen en meidoornhagen
• Snoeien van hoogstamfruitbomen

Werkgebieden
Onze werkgebieden liggen binnen de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek en Bronckhorst in een straal van 20 km rondom Doetinchem. Met hulp van onze leden zijn er de afgelopen jaren meer dan 1000 bomen geknot. In diverse poelen neemt de amfibieënstand weer toe en er staan weer zeldzame planten op door ons geschoonde veldjes. Op sommige werkplekken komen we jaarlijks terug. Bij een knotproject is dat gemiddeld eens in de 5 jaar. Het gebeurt ook dat de eigenaar het onderhoud zelf weer ter hand neemt nadat er door ons eens even flink is aangepakt om een achterstand weg te werken.

Wat doen we zoal?
Onze werkdagen (elke 2e zaterdag v.d. maand) beginnen ’s morgens om 09.00 uur en duren uiterlijk tot 16.00 uur ’s middags. Wat later beginnen, of eerder naar huis? Geen probleem. Vaak wordt er voor koffie en soms zelfs voor soep gezorgd, maar omdat we daar niet altijd op kunnen rekenen is het verstandig voldoende brood en drinken mee te nemen, tenzij in de uitnodiging anders is aangegeven, want buiten werken maakt hongerig en dorstig.

Op de eerste zaterdag in november nemen we deel aan de nationale Natuurwerkdag. Begin maart is er de Gelderse Werkdag, waar rond de 200 provinciegenoten, die zich met landschapsbeheer bezighouden, samen komen.
Je werkt dan een dagdeel in een van de projecten en het andere dagdeel kun je mee op excursie onder leiding van gidsen die alle mooie plekjes van het gebied op hun duimpje kennen. De organisatie van deze dag is in handen van het SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) Het SLG of de gemeente biedt regelmatig de mogelijkheid tot het volgen van korte cursussen over onderwerpen die betrekking hebben op het landschapsbeheer.

Meedoen?
Samen een dag bezig zijn in de natuur op mooie plekjes in de natuur met heel soms een extra cadeautje zoals onlangs toe er midden op de dag zes reeën kwamen kijken of we de wilgen wel vakkundig geknot hadden. Kortom een dag lekker bezig zijn en ’s avonds moe maar voldaan naar huis in de wetenschap dat je een bijdrage hebt geleverd aan het in stand houden van een waardevol stukje natuur. Belangstelling? Neem contact op de coördinator:

Meer informatie

Coördinator: R. Putmans (email)
Kijk voor meer informatie ook op ivn-deoudeijsselstreek.nl