IVN VENEL Zutphen/Warnsveld

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over IVN VENEL Zutphen/Warnsveld en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator of een kijkje nemen op de website.

De groep is werkzaam in de gemeenten Zutphen, Voorst en Lochem.

Stadsboomgaard Zutphen
Bewoners hebben het initiatief genomen om zich in te zetten voor het landschap in hun eigen leefomgeving. Bewoners onderhouden landschapselementen en voeren allerlei activiteiten uit die bijdragen aan de kenmerkende ecologische en cultuurhistorische waarde van het landschap. Stichting Landschapsbeheer Gelderland stelt hen gereedschap beschikbaar en ondersteunt coördinatoren van bewonersinitiatieven met een halfjaarlijkse nieuwsmail.

De snoeiwerkgroep is onderdeel van IVN Venel Zutphen/Warnsveld en onderhoudt de fruitbomen.
De Stadsboomgaard Zutphen is eigendom van de gemeente Zutphen. Van het voorjaar tot de herfst wordt het gras een aantal keren door de gemeente gemaaid. Ook houdt de gemeente Zutphen de boomspiegels bij. Buurtbewoners en liefhebbers helpen de vrijwilligers mee om deze boomgaard in goede conditie te houden.