IVN Ede

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

IVN Ede werkt in de wintermaanden met schoolkinderen in de natuur.

De scholenwerkgroep nodigt een aantal groepen 8 uit om wilgen te komen knotten. Na een inleiding in de klas over het nut van wilgen knotten en de veiligheid, gaan de kinderen in hun woonomgeving aan de slag. De knotbomen worden in overleg met de gemeente gezocht. De gemeente stelt ook een schaftkeet beschikbaar. Ladders, handschoenen, zagen en snoeischaren gebruiken we van Landschapsbeheer Gelderland. De begeleiding wordt verzorgd door de IVN schoolgidsen, meestal samen met een aantal ouders. Koek en zopie ontbreken niet, zodat de werkochtenden een feestje zijn voor alle deelnemers. Elk dagdeel komt slechts 1 klas, zodat de activiteit overzichtelijk is voor de begeleiders en de klas als groep deel kan nemen.

Voor de Bosvriendjes en Woudlopers, de beide jeugdclubs van IVN Ede, organiseren we jaarlijks twee werkmiddagen op de heide, een voor elke groep. Na een uur knippen en zagen, is het spelen met de takken voor veel kinderen een belangrijk onderdeel van de natuurbeleving. Andere kinderen kunnen niet stoppen met dit stevige werk en zagen de hele middag door.

Op verzoek kijken we naar de mogelijkheden om met andere groepen kinderen aan de slag te gaan. Zo hebben we een keer een tweede klas van ’t Streek begeleid bij haar maatschappelijke stage.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkgroepen landschapsbeheer (scholenwerkgroep en Jeugdclub de Bosvriendjes) van IVN Ede en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de coördinator: Ineke Jansonius.

Deze groepen zijn werkzaam in de gemeente Ede.