IVN Arnhem werkgroep Natuurbeheer

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkgroep Natuurbeheer van IVN Arnhem en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Dhr. R. Bierdrager

IVN Arnhem heeft een eigen website die een goede impressie geeft van de werkzaamheden van de groep. IVN Arnhem is werkzaam in de gemeente Arnhem.