Hoogstambrigades, vele handen maken licht werk

hoogstambelevingsdag_071Eén van de projecten die het Steunpunt Hoogstamfruit heeft uitgevoerd in samenwerking met diverse gemeenten is het opzetten van hoogstambrigades. Dankzij cofinanciering van de Provincie Gelderland, het VSB fonds, de Nationale Postcode Loterij en de Rabobank Geldermalsen e.o. hebben verschillende vrijwilligersgroepen  een speciale cursus gekregen die hen opleidt tot een zelfstandige hoogstambrigade.

Door het volgen van vier modules hebben de deelnemers geleerd hoe ze kunnen enten, oculeren, planten en snoeien. na het afronden van de laatste modules zijn zij in staat zelfstandig aan de slag te gaan in bestaande boomgaarden in de omgeving. De achterliggende gedachte bij het oprichten van hoogstambrigades is drieledig:

1. Door gezamenlijk aan het werk te gaan kan meer werk worden verzet. Veel particuliere eigenaren van hoogstamboomgaarden zien op tegen de hoeveelheid werk en hebben behoefte aan de mogelijkheid tot overleg.

2. Er zijn veel karakteristieke hoogstambomen die nu vaak aan hun lot worden over gelaten. Door oprichting van een hoogstambrigade voor het onderhoud kunnen deze in de toekomst behouden worden.

3. Het contact met andere bewoners in het buitengebied versterkt de sociale cohesie van de streek en inspireert tot nieuwe initiatieven.

Momenteel zijn er in Gelderland  maar liefst 20 Hoogstambrigades actief!OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Meedoen? Dat kan!

We zijn altijd op zoek naar particulieren die het ook leuk vinden om zich in te zetten voor het hoogstamfruit. Wanneer er in een gemeente genoeg animo is voor een hoogstambrigade krijgen de nieuwe leden een gratis cursus Hoogstamfruit aangeboden. In de gemeenten die zijn aangesloten bij het Steunpunt Hoogstamfruit zullen opnieuw vrijwilligers geworven en opgeleid worden. Op deze manier kan het werk van de bestaande brigades verder worden uitgebreid.

Doe ook mee! Neem voor meer informatie over de hoogstambrigades of algemeen landschapsvrijwilligerswerk vrijblijvend contact met ons op.

Kijk ook eens op: