Hoogstambrigade Voorst

De leden van een hoogstambrigade hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook gemeenten en boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen verzorgen, doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap.
De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. De werkdagen zijn voornamelijk in de winter en op zaterdag.

Ook Voorst en omgeving heeft een Hoogstambrigade die zulke mooie karakteristieke hoogstamfruitbomen onderhoudt. Ons doel is de kennis van het snoeien te delen en vermenigvuldigen door samen in de boomgaard aan de slag te gaan. Wij werken meestal in boomgaarden van de leden of andere particuliere eigenaren die de bomen niet kunnen onderhouden.

Deze brigade bestaat uit ongeveer  twintig leden. Traditioneel  beginnen we het seizoen eind oktober met een gezellige bijeenkomst. De brigade neemt vanaf november in wisselende samenstellingen iedere drie weken een zaterdag een aantal bomen onder handen. De boomgaardbezitter verzorgt de bijbehorende lunch in de vorm van warme soep en brood. Daarna werken we na de middag verder of gaan nog verder in een andere, kleinere boomgaard. Na half maart stoppen we om vogels de kans te geven hun nestjes te bouwen. In de zomer hervatten sommige leden enthousiast de zomersnoei.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland verschaft eersteklas gereedschappen en veilige materialen. Zij verzorgen ook cursussen voor beginnende hoogstambrigadiers om theorie, achtergronden en de eerste grepen te leren. Teams bestaan uit een goede mix van ervaren snoeiers en enthousiaste beginnelingen want je leert vooral in de praktijk. Maar ook de meer ervaren brigadiers gaan graag naar nascholing of vervolgcursussen van Landschapsbeheer over bijvoorbeeld goed gereedschap onderhoud. Handig om al het gereedschap scherp te houden, en niet alleen van de stichting!

Veiligheid staat voorop. Als het weer niet meewerkt slaan we liever over dan dat we de altijd aanwezige EHBO doos gebruiken. En als je er niet van houdt om hoog in de boom te zitten is er altijd iemand anders die gretig de ladder opgaat.

Meer informatie

Enthousiast geworden? Neem dan per email contact op met de coördinator:

Birgitta van der Schans of Monique Jorna