Hoogstambrigade SLE

De leden van een hoogstambrigade hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook gemeenten en boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen verzorgen, doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap.
De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. De werkdagen zijn voornamelijk in de winter en op zaterdag.

Stichting Landschapselementen Elburg heeft ook een speciale hoogstamfruit-tak. De leden van de hoogstambrigade snoeien de karakteristieke hoogstamfruitbomen in de gemeente Elburg.

Lees meer over SLE en hun activiteiten: www.landschapselementenelburg.nl

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de activiteiten van de Hoogstambrigade SLE contact op met de coördinator:

Email; Dhr. E. Otten