Hoogstambrigade Heerde

De leden van een hoogstambrigade hebben vaak zelf een hoogstamboomgaard in eigendom. Na een opleiding bij ons gaat een brigade zelfstandig aan de slag. De leden snoeien gezamenlijk elkaars bomen of hoogstambomen die aan hun lot zijn overgelaten. Ook gemeenten en boomgaard-eigenaren die het onderhoud zelf niet meer kunnen verzorgen, doen steeds vaker een beroep op de brigade. De brigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap.
De hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie. De werkdagen zijn voornamelijk in de winter en op zaterdag.

Hoogstambrigade Heerde
De hoogstambrigade Heerde pleegt periodiek onderhoud aan bestaande en nieuwe hoogstam fruitboomgaarden in de gemeente Heerde. Het doel van dit onderhoud is de instandhouding van voor de IJsselstreek karakteristieke hoogstamfruitboomgaarden. De brigade houdt zich vooral bezig met onderhouds- en vormsnoei van kleinschalige en particuliere fruitboomgaarden.

De hoogstambrigade Heerde bestaat volledig uit vrijwilligers. De brigade is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag bij willen dragen aan het onderhoud van hoogstam fruitboomgaarden. Bent u geïnteresseerd en wilt u een dagje met ons meelopen, dan bent u van harte welkom!

Hoogstambrigade Heerde aan het werk
Wij werken in twee snoeiperiodes; de winter- en de zomersnoei.
Als u een vraag heeft over het snoeien van uw bomen kan iemand van de brigade langskomen voor advies en om de mogelijkheden van het snoeien te bespreken.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland stelt basisgereedschap ter beschikking aan de Hoogstambrigade Heerde. Om de onkosten van de brigade te dekken vragen wij een vergoeding voor het snoeien van uw bomen.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op!

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligersgroep en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator.

E-mail: Dhr. D. Verhagen

Deze groep is werkzaam in gemeente Heerde.