Heg- en Haag Werkgroep Brummen e.o.

Scroll naar beneden op deze pagina voor de volgende informatie:

 1. Wie zijn en wat doen wij?
 2. Deelnemen of je heg laten vlechten
 3. Heggenvlechter gezocht
 4. Onze cursus heggen vlechten
 5. Deelnemer Natuurwerkdag en NL-Doet
 6. Nadere informatie en aanmelden activiteiten
 7. Programma vlechtseizoen 2020/2021

Wie zijn en wat doen wij?

Heg- en Haag Werkgroep Brummen is een vrijwilligersgroep actief in het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Het accent ligt op het vlechten van heggen.

Wat is heggen vlechten, leggen of leiden?
Bij het vlechten van heggen kappen we de stammen van struiken een één zijde  in, buigen ze naar de grond en leggen de struiken op elkaar. Daarna vlechten we de takken in om te voorkomen dat de haag omvalt. In een aantal jaren vergroeit de gevlochten heg zich tot een levend ondoordringbaar “hegwerk”. Het werk houdt het vee in de weide en weert wild of ongenode gasten van de akker of het erf. Het biedt voedsel en beschutting aan planten, dieren en zelfs de mens. Gelegde hagen verfraaien het landschap, de stad, wijk of dorp prachtig.

foto G.J.Bollen

Welkom!
Iedereen is bij ons welkom. Of je nu wel of geen ervaring hebt met het werken in het groen, frequent of af en toe eens mee doet. Bij onze werkgroep gaat het vooral om gezellig met een groep van gelijkgestemden fysiek in de buitenlucht actief zijn. Sommige leden oefenen om zich te bekwamen in het ambacht van heggenvlechten en om deel te nemen aan kampioenschappen.  In de groep is er een goede balans tussen gezelligheid en het streven om kwalitatief steeds beter vlechtwerk af te leveren. De samenstelling van de groep is daardoor ook zeer divers.

Jaarlijks organiseren we bij voldoende belangstelling een cursus voor nieuwkomers en geïnteresseerden.

Deelnemen of je heg laten vlechten

Wanneer kan je met ons meevlechten?
De activiteiten van de werkgroep vinden plaats vanaf september tot en met maart en een enkele keer in het groeiseizoen. In het seizoen 2020/2021 werken we voornamelijk op elke 1e vrijdagmiddag  13.00 uur tot ca 16.30 uur en 3e zaterdag van de maand van 9.30 tot ca 15:30. De planning van de activiteiten tref je aan het einde van deze pagina.

Heggenvlechten als familie, vrienden of teamuitje
Wij kunnen ook  tijdens een uitje jouw familie, vrienden of collega’s met het heggenvlechten laten kennismaken. De duur van de activiteit is minimaal 4 uur exclusief pauzes. Personen kunnen deelnemen vanaf de leeftijd van 15 jaar. Voor een teamuitje vragen wij een kostendekkende vergoeding afhankelijk van verschillende omstandigheden.

foto G.J.Bollen

Adoptie van uw heg of (laten) vlechten.
Als eigenaar of beheerder kan je jouw ook bij ons aanmelden ter adoptie. Vervolgens volgt een gesprek bij uw haag. Daarna delen we u mee of we wel of niet de heg gaan adopteren en meerdere malen komen om uw heg te gaan vlechten. Voor de adoptie vragen wij per vlechtseizoen een bescheiden vergoeding. Voor de momenten dat we bij u vlechten vragen wij u om koffie/thee en wat lekkers, schuilgelegenheid tijdens het pauzeren en iets warms bij de zaterdagmiddaglunch. Wij stellen het zeer op prijs dat u dan ook mee vlecht. Het vlechten van uw heg vindt plaats onder leiding van een gecertificeerd of aspirant gildelid van het Nederlands heggenvlechtersgilde.

Heggenvlechter gezocht

foto: G.J. Bollen

Het is ook mogelijk dat de werkgroep uw heg tegen een metervergoeding vlecht. Er worden  meer meters gemaakt door medegebruik van machinaal gereedschap. Bovendien kunnen ook struwelen en tot kleine bomen uitgegroeide heggen worden gelegd. De kwaliteit van dit vlechtwerk is hoger. Enkel gecertificeerde heggenvlechters van het gilde en aspirant-gildeleden komen dan bij u vlechten. De vergoeding maakt het voor de heggenvlechters aantrekkelijker vaker te komen vlechten. Het vlechten vindt dan voornamelijk buiten het weekend plaats.

Onze cursus heggenvlechten

Na het volgen van onze meerdaagse cursus kan je in klein teamverband zelfstandig een heg leggen. Nadat je de cursus het gevolgd en enkele dagen hebt deelgenomen aan de activiteiten van de werkgroep, kan je na het afleggen van een proeve een certificaat ontvangen. Je kan daarna zelfstandig een jonge heg vlechten, aan competities deelnemen en opgaan voor het aspirant lidmaatschap van het landelijke gilde.

Start: inspiratie-avond
Het volgen van onze cursus is mogelijk na deelname aan één van onze kosteloze en vrijblijvende inspiratie-avonden. Deze vinden plaats in de periode tweede helft september tot en met halverwege november.
Je krijgt informatie over de functie van de heg, de cultuurhistorische en ecologische waarden en een korte inleiding op de techniek van het heggenleggen.

De cursusonderdelen:
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Drie praktijkbijeenkomsten in de periode november-maart op zaterdagen van 9.30 – 15.30 uur. Er wordt gevlochten in twee stijlen en vervolgens geimproviseerd met een moeilijkere heeg. Één praktijkbijeenkomst in het groeiseizoen op een zaterdag;
 • Het planten van een haag op een zaterdagochtend;
 • Één praktijk-avondbijeenkomst in september of oktober over het onderhoud van gereedschappen;
 • Een proeve in het nieuwe seizoen waarna je een certificaat van deelname ontvangt.

Locaties en data
De locaties zijn in de gemeente Brummen en/of weide omgeving. De data staan in het “Programma seizoen 2020/2021” aan het einde van deze pagina.

Kosten:
Deze zijn afhankelijk van het volgen van de onderdelen die u wenst te volgen en staan vermeld in het op te vragen aanmeldingsformulier.

Deelnemer “Nationale Natuurwerkdag en” NL doet” 

Op deze dagen  gaan we ook aan de slag. Meld je hiervoor aan op via de site van de Landelijke Natuurwerkdag en via die van NLdoet. De Landelijke Natuurwerkdag vindt veelal plaatst in het eerste weekend van november, NL doet op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart 2020. Aanmelden via de website van de Landelijke Natuurwerkdag en NLdoet.

Nadere informatie en aanmelden activiteiten

Voor nadere informatie over de activiteiten van de werkgroep, het aanmelden voor deelname aan activiteiten of indien je overweegt jouw heg te laten adopteren of te laten leggen door de werkgroep:

 

Programma vlechtseizoen 2020/2021

 

Vrijdag 4 september 13.00-17:00 Start vlechtseizoen; Vlechten werkgroep Broekmaatje
Zaterdag 19 september 9.30-16.00 Vlechten werkgroep
Vrijdag 2 oktober 13.00-17:00 Vlechten werkgroep
Zaterdag 17 oktober 9.30 – 16.00 NL-Doet 20202, Vlechten werkgroep Kwazenboschweg
Vrijdag  6 november 13.00 – 17.00 Vlechten werkgroep
Zaterdag 7 of zondag 8 november 9.30 – 16.00 Nationale natuurwerkdag, Vlechten werkgroep
Zaterdag 21 november 9.30 – 16.00 1e Cursusdag: Introductie, Staken& binders Broekmaatje
Vrijdag 4 december 13.00 – 16.30 Vlechten werkgroep
Zaterdag 19 december 9.30 – 16.00 2e cursusdag, Vlechten werkgroep Maasheggenstijl Kwazenboschweg
Maandag 28 december 9.30 – 16.00 Uitbuikdag, Vlechten werkgroep
Vrijdag 8 januari  2021 13.00-16.30. Vlechten werkgroep
Zaterdag 16 januari 9.00-16.00 Vlechten werkgroep, 3e cursusdag, improvisatie Hoeve de Asch
Vrijdag 5 februari 13.00-17.00. Vlechten werkgroep
Zaterdag 13 februari 9.30 – 13.00 4e cursusdag: planten van een haag
Vrijdag 5 maart 13.00-17.00. Vlechten werkgroep
Zaterdag 14 maart hele dag NK Maasheggenvlechten Boxmeer
Zaterdag 20 maart 9.30 – 16.30 Vlechten werkgroep
Vrijdag 2 april 13.00 – 17.00 uur laatste werkmiddag Vlechten werkgroep
Zaterdag 10 april 9.30 – 17.00 epiloog vlechten
Zaterdag 5 juni 9.30-16.00 uur schouwen hagen div