Heg- en Haag Werkgroep Brummen e.o.

Scroll naar beneden op deze pagina voor de volgende informatie:

 1. Wie zijn en wat doen wij?
 2. Deelnemen of jouw heg laten vlechten
 3. Heggenvlechter gezocht
 4. Onze cursus heggen vlechten
 5. Deelnemer Natuurwerkdag en NL-Doet
 6. Nadere informatie en aanmelden activiteiten
 7. Programma vlechtseizoen 2020/2021

Wie zijn en wat doen wij?

Heg- en Haag Werkgroep Brummen is een vrijwilligersgroep actief in het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Het accent ligt op het vlechten van heggen. Jaarlijks organiseren we bij voldoende belangstelling een cursus voor nieuwkomers en geïnteresseerden.

foto G.J. Bollen

Wat is heggen vlechten, leggen of leiden?
Bij het vlechten van heggen kappen we de stammen van de hegplanten aan één zijde  in, buigen ze naar de grond en leggen de hegplanten op elkaar. Daarna vlechten we de takken in. In een aantal jaren groeit de gevlochten heg uit tot een levend ondoordringbaar “hegwerk”. Het hegwerk houdt het vee in de weide en weert wild of ongenode gasten van de akker of het erf. De gevlochten heg biedt voedsel en beschutting aan planten, dieren en zelfs de mens. Gevlochten heggen verfraaien het landschap, de stad, de wijk of het dorp.

Welkom!
Iedereen is bij ons welkom. Of je nu wel of geen ervaring hebt met het werken in het groen, frequent of af en toe eens mee doet. Bij onze werkgroep gaat het vooral om gezellig met een groep van gelijkgestemden fysiek in de buitenlucht actief zijn. Sommige leden oefenen om zich te bekwamen in het ambacht van heggenvlechten en om deel te nemen aan kampioenschappen.  In de groep is er een goede balans tussen gezelligheid en het streven om kwalitatief steeds beter vlechtwerk af te leveren. De samenstelling van de groep is daardoor ook zeer divers.

 

Deelnemen of jouw heg laten vlechten

Wanneer kan je met ons meevlechten?
De activiteiten van de werkgroep vinden plaats vanaf september tot en met maart en een enkele keer in het groeiseizoen. In het seizoen 2021/2022 werken we voornamelijk op de 3e zaterdag van de maand van 9.30 tot ca 15:30. De planning van de activiteiten vind je aan het einde van deze pagina.

Heggenvlechten als familie, vrienden of teamuitje
Wij kunnen ook  tijdens een uitje jouw familie, vrienden of collega’s met het heggenvlechten laten kennismaken. De duur van de activiteit is minimaal 4 uur exclusief pauzes. Personen kunnen deelnemen vanaf de leeftijd van 15 jaar. Voor een teamuitje vragen wij een kostendekkende vergoeding afhankelijk van verschillende omstandigheden.

foto G.J.Bollen

Adoptie van jouw heg om deze te (laten) vlechten.
Als eigenaar of beheerder kan je jouw heg ook bij ons aanmelden ter adoptie. Vervolgens volgt een gesprek bij jouw  haag. Daarna besluiten we  om de heg te adopteren. We komen dan meerdere keren om uw heg te vlechten. Ons besluit is afhankelijk van de hoeveelheid heggen die we al aan het vlechten zijn en de hoeveelheid actieve vrijwilligers van onze werkgroep. Voor de adoptie vragen wij per vlechtseizoen een bescheiden vergoeding. Tevens vragen we u voor elke keer dat we bij u vlechten om koffie/thee en wat lekkers, schuilgelegenheid tijdens het pauzeren en iets warms bij de middaglunch. Wij stellen het zeer op prijs als u ook mee werkt. Het vlechten van uw heg vindt plaats onder leiding van een gecertificeerd of aspirant gildelid van het Nederlands heggenvlechtersgilde.

 

Heggenvlechter gezocht

foto: G.J. Bollen

Enkele leden van de werkgroep vlechten ook tegen een metervergoeding. Er worden  meer meters gemaakt door medegebruik van machinaal gereedschap en doordat deze werkgroepleden meer ervaring hebben. Bovendien kunnen ook struwelen en tot kleine bomen doorgeschoten hegplanten worden gelegd.  De kwaliteit van dit vlechtwerk is hoger. Na aanmelding van uw haag kunnen op kortere termijn afspraken worden gemaakt over het tijdstip van het uitvoeren van het vlechtwerk. Het vlechten vindt voornamelijk buiten het weekend plaats.

Onze cursus heggenvlechten

Na het volgen van onze meerdaagse cursus kan je in klein teamverband zelfstandig een heg leggen. Nadat je de cursus hebt gevolgd en enkele dagen hebt deelgenomen aan de activiteiten van de werkgroep, kan je na het afleggen van een proeve een certificaat ontvangen. Je kan daarna zelfstandig een jonge heg vlechten, aan competities deelnemen en opgaan voor het aspirant lidmaatschap van het landelijke gilde.

Start: inspiratie-avond
Het volgen van onze cursus is mogelijk na deelname aan één van onze kosteloze en vrijblijvende inspiratie-avonden. Één van deze avonden wordt online aangeboden op donderdag 4 november. Je krijgt informatie over de functie van de heg, de cultuurhistorische en ecologische waarden en een korte inleiding op de techniek van het heggenleggen.

De cursusonderdelen:
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Drie praktijkbijeenkomsten in de periode november-maart op zaterdagen van 9.30 – 15.30 uur. Er wordt gevlochten in twee stijlen en vervolgens geimproviseerd met een moeilijkere haag.
 • Het planten van een haag op een zaterdagochtend;
 • Één praktijkbijeenkomst in het groeiseizoen op een zaterdag;
 • Één praktijk-avondbijeenkomst in september of oktober over het onderhoud van gereedschappen;
 • Op verzoek: een proeve in het nieuwe seizoen waarna je een certificaat van deelname ontvangt.

Locaties en data
De locaties zijn in de omgeving van Brummen. De data staan in het “Programma seizoen 2020/2021” aan het einde van deze pagina.

Kosten:
Deze zijn afhankelijk van het volgen van de onderdelen die je wenst te volgen en staan vermeld in het op te vragen aanmeldingsformulier.

Deelnemer “Nationale Natuurwerkdag en” NL doet” 

Op deze dagen  gaan we ook aan de slag. Meld je hiervoor aan op via de site van de Landelijke Natuurwerkdag en via die van NL doet. De Landelijke Natuurwerkdag vindt veelal plaatst op 5 en 6 november 2021. NLdoet op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022. Aanmelden via de website van de Landelijke Natuurwerkdag en NL doet.

Covid19

Afgelopen vlechtseizoen 2020-2021 werden onze vlechtactiviteiten bemoeilijkt door de maatregelen tegen Covid19.  We hebben desondanks onze activiteiten min of meer kunnen voortzetten. We hebben een eigen Covidprotocol dat overeenkomt met dat van Landschapsbeheer Gelderland en vlochten in groepjes van vier personen zolang dat toegestaan was. Op moment dat dit niet meer mogelijk was hebben enkele leden op eigen initiatief in tweetallen doorgevlochten. Onder de leden is ten gevolge van de vlechtactiviteiten geen Covid19 ui9tgebroken. Het werken in de buitenlucht in de winter, waardoor in deze binnenzitperiode een flinke dosis vitamine D werd aangemaakt, is daar ongetwijfeld debet aan.

Nadere informatie en aanmelden activiteiten

Voor nadere informatie over de activiteiten van de werkgroep, het aanmelden voor deelname aan activiteiten of indien je overweegt jouw heg te laten adopteren of te laten leggen door de werkgroep:

 

Programma vlechtseizoen 2021/2022

 Zaterdag 18 september 9.30-16.00 Vlechten werkgroep Hoeve de Asch
Zaterdag 16 oktober 9.30 – 16.00 Vlechten werkgroep Hoeve de Asch
Vrijdag  5 november 13.00 – 17.00 Nationale Natuurwerkdag
Zaterdag 6 november 9.30 – 16.00 Nationale Natuurwerkdag
Zaterdag 20 november 9.30 – 16.00 Vlechten werkgroep; 1e Cursusdag: Introductie, Staken& binders
Zaterdag 18 december 9.30 – 16.00 2e cursusdag, Vlechten werkgroep Maasheggenstijl
Maandag 28 december 9.30 – 16.00 Uitbuikdag: vlechten werkgroep
Zaterdag 15 januari 9.00-16.00 Vlechten werkgroep, 3e cursusdag, improvisatie Spankeren
Zaterdag 12 februari 9:30-14:00 Planten van een heg
Zaterdag 19 februari 9.30 – 13.00 Vlechten werkgroep
Zondag 13 maart hele dag NK Maasheggenvlechten Boxmeer
Zaterdag 19 maart 9.30 – 16.30 Vlechten werkgroep
Zaterdag 2 april 9.30 – 16.30 uur laatste werkdag Vlechten werkgroep
Zaterdag 4 juni 9.30-16.00 uur schouwen hagen div