Heemtuin Malden

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De heemtuin is gelegen in Malden op grondgebied dat eigendom is van de gemeente Heumen. De vereniging Heemtuin Malden heeft natuurbeheer en natuureducatie als (dubbele) doelstelling. Bij de oprichting in 1978 heeft de gemeente Heumen het gebied met een oppervlakte van 8 hectare aan de vereniging in beheer gegeven. Het beheer wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Elke 2e en 4e zaterdag van 9 – 12 uur werkt de Beheergroep in de heemtuin.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Beheergroep van Heemtuin in Malden, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van de Beheergroep.

E-mail: Ants Creemers

Voor algemene informatie, informatie over andere werkgroepen van de Heemtuin, zoals de Educatie-, de kruiden- of moestuingroep, en om u aan te melden als lid, kunt u terecht op www.heemtuinmalden.nl