De Kiewiet

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn verschillende soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelwerkgroepen, de patrijzentelgroepen en de akkervogelwerkgroepen.

Weidevogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels op boerenland. Ze plaatsen nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een weidevogelvrijwilliger start in februari/ maart, wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en loopt door tot juni/ juli. De vrijwilligers gaan met zijn twee of meer personen op pad.

Stichting Weidevogelbescherming ‘de Kiewiet’ (Woudenberg-Scherpenzeel-Renswoude)

Vrijwilligers zoeken in samenwerking met boeren en loonwerkers naar nesten en jongen van weidevogels.
Deze worden tijdens de noodzakelijke werkzaamheden op het land beschermd.

kiewiet_1
kiewiet_2
kiewiet_Bezoekje_in_Lopik

Op dit moment zijn er 25 vrijwilligers actief op ruim 80 boeren bedrijven. De werkzaamheden vinden plaats vanaf half maart tot eind juni.
Bel gerust voor nadere informatie!!
Contactpersoon: Henk de Leeuw (coördinator)
Fluitekruidlaan 49, 3925 SC Scherpenzeel (Gld)

Jaarlijks houden we een start- en evaluatieavond, dit om elkaar te ontmoeten, maar ook om de opgedane ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie

Wilt u meehelpen?
Er is nog plaats voor nieuwe vrijwilligers, dit omdat vele agrarische bedrijven deelnemen aan weidevogelbescherming.
Begeleiding dan wel materiaal worden door de stichting zelfstandig verzorgd.

T. 033 2771436 E. Henk de Leeuw