Stichting Natuurwerkgroep de Groene Knoop Deventer

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De werkgroep streeft naar behoud van karakteristieke elementen in het gevarieerde landschap in en rond de Gemeente Deventer.

natuurwerkgroep_de_groene_knoop_griendveld_inpoten
 natuurwerkgroep_de_groene_knoop_poel_schoonmaken
natuurwerkgroep_de_groene_knoop_knotten_oude_ijssel

Werkochtenden woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.30 uur.
Via email worden de vrijwilligers op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden.

Werkzaamheden: o.a. schonen van poelen, heide schonen, maaisel afvoeren om akkers te verarmen, knotten van wilgen.

De totale groep bestond op december 2009 uit 37 medewerkers.


De groep is werkzaam in de gemeenten in en om Deventer.

Meer informatie

De coördinator van donderdaggroep is Joost Rasker (email). Deze groep bestaat voornamelijk uit mannen en werkt meestal rond Schalkhaar.
De coördinator van de woensdaggroep is Ada van Swigchem (email). Deze groep bestaat uit mannen en vrouwen en werkt o.a. bij Diepenveen en tussen Deventer en Wilp.