Archeologiewacht Ede

Er zijn nog veel grafheuvels in Gelderland te vinden. Veel van deze historische elementen worden overwoekerd door bomen en struiken en zijn daardoor niet meer goed zichtbaar. Daarbij verstoren de wortels van bomen, struiken en braam de archeologische sporen onder onze voeten.
We willen het archeologische erfgoed graag voor de toekomst behouden en richten daarom, vaak in opdracht van een gemeente, archeologiewachten op. Deze enthousiaste vrijwilligers gaan aan de slag met het weer zichtbaar maken en houden van grafheuvels en celtic fields. Zij doen dit vaak op een ochtend, een aantal keer per jaar en in overleg met (een archeoloog van) een gemeente.

Grafheuvels en celtic fields (raatakkers) behoren tot het erfgoed van de Veluwe. Ze zijn overal in het landschap te vinden, maar doordat de meeste overwoekerd zijn, herkent bijna niemand ze. De provincie Gelderland streeft ernaar deze zichtbare archeologische resten onder de aandacht van de bewoners te brengen en samen met hen het beheer ervan te regelen. Sinds november 2011 is de vrijwillige Archeologiewacht Ede actief. Het doel is de grafheuvels in Lunteren vrij van schadelijke begroeiing te maken en te houden.

archeologiewacht_ede_1Locatie

De Archeologiewacht Ede beheert zeven grafheuvels in Lunteren. In 1930 zijn ze ontdekt en is er een klein onderzoek geweest. Uit de opbouw van de grafheuvels blijkt dat ze ruim 5000 jaar oud zijn, uit de Late Steen- en Bronstijd, en over een lange periode in gebruik zijn geweest.

Jaarlijks onderhoud van de grafheuvels is gewenst omdat ze door de begroeiing met struiken en jonge boompjes niet erg opvallen en de wortels de archeologische waarde kunnen aantasten.

Werkzaamheden

De Archeologiewacht Ede (AW Ede) onderhoudt de grafheuvels in Lunteren door elke eerste zaterdag van de maand struiken en braam uit de grond te trekken, jonge boompjes om te zagen en snoeihout tot takkenrillen te vlechten. Ondertussen genieten we van de natuur en het buiten zijn. Vrijwilligers die ons een keer willen helpen zijn deze ochtend van harte welkom. Ook kinderen vanaf 12 jaar, onder begeleiding van ouders. Misschien vindt u dit werk in de buitenlucht zo leuk dat u vaker mee wilt doen. Dat zou helemaal te gek zijn! Een van de leden van de AW Ede zal voor we de handen uit de mouwen steken meer over de inhoud en de betekenis van grafheuvels vertellen. Want er valt wel iets te vertellen: verspreid over de Veluwe liggen er ruim 700! archeologiewacht_ede_2klein

Trek om veiligheidsredenen schoenen met stevige neuzen aan. Gereedschap en handschoenen zijn aanwezig. Neem iets te drinken mee, van werken in de buitenlucht word je dorstig!

Tijd en locatie
Elke eerste zaterdag van de maand, van 10:00-13.30 uur.
Meld je, in verband met het organiseren van voldoende gereedschap, even aan bij de coördinator: Gerda Haagen, 06-13359318.