Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

veldleeuwerik

Kent u nog het geluid van de veldleeuwerik? Heeft u wel eens een patrijs gezien? Het rood van de kneu en het geel van de geelgors zien we steeds minder vaak. Deze akkervogels zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. Het verdwijnen van kleine landschapselementen en het gebrek aan wintervoedsel spelen hierbij een belangrijke rol. U kunt de akkervogels een handje helpen in een nieuw op te richten Akkervogelwerkgroep. De Natuurwacht Bommelerwaard, gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel & Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseren daarom op donderdag 7 oktober een informatieavond. U leert meer over akkervogels en hoort wat u kan betekenen in de Akkervogelwerkgroep. Het plezier van het zien van deze bijzondere soorten is groot! De informatieavond start om 19.30 uur met koffie en thee en vindt plaats bij Boerengolf Hedel, Achterdijk 57 in Hedel. Aanmelden voor de informatieavond kan via onderstaand aanmeldformulier.

Informatieavond 7 oktober

De Akkervogelwerkgroep wil het leefgebied van akkervogels uitbreiden door aanplant van houtsingels en het inzaaien van kruidenrijke randen door vrijwilligers. Op de informatieavond wordt het project toegelicht. Ook wordt verteld welke verschillende akkervogels er zijn en wat zij nodig hebben om te overleven. Afgelopen voorjaar heeft de Agrarische Natuurvereniging De Capreton op het eiland van Nederhemert al verschillende akkerranden ingezaaid met bloemenmengsels voor de akkervogels. Deze avond bekijken we samen op een kaart welke andere locaties in aanmerking kunnen komen om maatregelen te nemen. Alle aanwezigen krijgen hier de gelegenheid om ideeën hiervoor aan te dragen. Een werkgroep (waarvoor men zich ook op deze avond kan aanmelden) gaat vervolgens aan de slag met deze input. Tijdens een daarop volgende werkavond werken we dit plan verder uit om uiteindelijk tot een aanplant en inzaai actie te komen. Wilt u deelnemen aan deze informatieavond en/of werkgroep? Dan kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Kennis over akkervogels is niet nodig om deel te kunnen nemen aan de werkgroep.

Natuurwacht Bommelerwaard

De werkzaamheden van deze nieuwe Akkervogelwerkgroep vinden plaats onder de vleugels van de Natuurwacht Bommelerwaard. De vrijwilligers van de Natuurwacht zetten zich al 45 jaar in om het groen in de Bommelerwaard te behouden en te versterken.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Vrijwilligers gezocht voor het behoud van hoogstamboomgaarden Hattem

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel