AHN kaart handige tool voor boomgaard inventarisatie

In ons werk als landschappers maken we regelmatig gebruik van de AHN hoogtekaart (Actueel Hoogtebestand Nederland). De hoogteligging is mede bepalend voor het aanwezige landschapstype. In laag gelegen landschappen komen we bijvoorbeeld veel broeklandschappen tegen. Het essenlandschap kenmerkt zich juist door een hoge ligging (ten opzichte van de omgeving).

AHN op kleiner schaalniveau

Ook op een kleiner schaalniveau geeft de AHN kaart veel informatie prijs die interessant kan zijn voor bijvoorbeeld het maken van een inrichtingsplan. Zo zijn sloten, greppels en oude stroomgeulen met de AHN kaart snel op te sporen en kom je er achter wat een logische plek is voor bijvoorbeeld de knotwilg, die graag langs een slootkant staat. Ook wanneer je een poel wilt graven kan de AHN je helpen met het vinden van de laagste plek (en natste plek) in het land. Andere elementen die je met de AHN kaart snel kunt vinden zijn bijvoorbeeld dekzandruggen, dekzandkoppen, stuwwallen, rivierduinen, steilrandjes, rabatten, vluchtheuvels en dijken.


Afbeelding: De hoogtekaart geeft de hoge(droge) en lage(natte) delen in het landschap goed weer. Watergangen zijn snel te herkennen.

AHN in de praktijk

De AHN kaart is te raadplegen via de AHN viewer op www.ahn.nl en kent verschillende kaartlagen. Eén van de kaartlagen die ook voor hoogstambrigades interessant kan zijn is de kaartlaag ‘Hilshade’ In deze kaartweergave wordt namelijk ook beplanting meegenomen.
Hierdoor kun je redelijk nauwkeurig de plaats van de fruitbomen in je boomgaard bepalen. Dit kan handig zijn wanneer je voor je boomgaard een beheerplan wil maken.

Hoogstambrigade De Ulenpas (in oprichting) gaat o.a. aan de slag in de boomgaard van landgoed De Ulenpas in Hoog Keppel. Het gaat hier om een oude en gevarieerde boomgaard met behoorlijk wat achterstallig onderhoud. De groep gaat nu een beheerplan maken. Daarvoor moeten alle bomen worden geïnventariseerd. Dit gaan zij doen met behulp van de hoogtekaart. De bomen krijgen een label met een nummer welke met behulp van de AHN kaart een plek krijgen op de inventarisatiekaart. Per boom wordt er gekeken naar de soort, het ras, de vitaliteit en de beheernoodzaak. Met deze informatie kan de brigade een planning maken en bepalen welke bomen als eerste een onderhoudsbeurt krijgen.


Afbeelding: Inventarisatiekaart van ‘De Ulenpas’ met de AHN kaartlaag ‘Hilshade’ als ondergrond. De fruitbomen kunnen makkelijk op kaart worden gezet.

Ook interessant

Onderhoudskoffer gereedschappen

Plantmateriaal bestellen voor vrijwilligers

hoogstamfruit

Lienden, Lingemeer en Ommeren in het Groen

Winssense vrijwilligers schenken een echte ‘Haneman’

Knotgroep Heerde

Nieuwe knotgroep Heerde aan het werk

Doe mee aan Huissen Angeren in ‘t groen

Vluchtelingen steken handen uit de mouwen op de hei in Wageningen

gemeente Voorst

Landschapsimpuls Klarenbeek en Beekbergse Beek