Natuur, landschap en vrijwilligers in de verkiezingen

Het samenwerkingsverband LandschappenNL houdt in aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen op 15 maart interviews met alle politieke partijen in Den Haag. In deze interviews staan thema’s als natuur, landschap en vrijwilligers centraal. De interviews geven inzicht in hoe politieke partijen en Kamerleden tegen deze thema’s aankijken en wat zij voor plannen en ideeën hebben.

´De toekomst van natuur en landbouw hangt nauw met elkaar samen´ Lutz Jacobi en Henk Leenders (PvdA)

Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Henk Leenders van de PvdA geven in een interview met LandschappenNL hun visie op groene onderwerpen. Lutz Jacobi is geboren in Katlijk. Ze is opgegroeid op een boerderij. ‘’Hier was het niet zeuren maar poetsen, er was altijd wel werk te doen. Net als in de Tweede Kamer’’, aldus Lutz Jacobi. Na de verkiezingen in maart 2017 zwaait ze af en draagt ze het stokje over. Ze heeft ruim 10 jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer gezeten. Henk Leenders komt uit de provincie Noord-Brabant. Hij houdt zich in de Tweede Kamer bezig met Natuur en Landbouw. ‘’Eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen willen we allemaal, en ik vertaal dat ideaal onder meer door me hard te maken voor meer groen in de wijken’’, aldus Henk Leenders. Lees het hele interview met Lutz Jacobi en Henk Leenders (PvdA)

‘Investeer in natuur, landschap en weidevogels’ Rik Grashoff (Groen Links)

De groenste politicus van het jaar (2016) Rik Grashoff geeft openhartig antwoord op groene vragen van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Het GroenLinks Tweede Kamerlid trekt op een positieve manier de aandacht als het gaat om thema’s als natuur, landschap en weidevogels in Nederland. Binnen zijn eigen partij staat hij op plek 5 van de kandidatenlijst. LandschappenNL feliciteert hem met deze plaats. Lees het hele interview met Rik Grashoff (GroenLinks)

‘De agrarische collectieven zijn een goede ontwikkeling’ Jaco Geurts (CDA)

Tweede Kamerlid Jaco Geurts van het CDA geeft in een interview met LandschappenNL zijn visie op groene onderwerpen. We hebben het over weidevogelbescherming, natuurbeleid, landschapselementen, vrijwilligers(werk), natuur en landschap. Hij woont met zijn vrouw en hun twee kinderen in Voorthuizen, op de grens van de Veluwe en de Gelderse Vallei. Als nummer 10 van de kandidatenlijst van het CDA, hoopt hij na 15 maart weer door te kunnen met zijn huidige portefeuille. Hij houdt zich bezig met landbouw, tuinbouw, water en natuur. Lees het hele interview met Jaco Geurts (CDA).

‘Bescherm natuur en landschap voor nu en toekomstige generaties’ Henk Krol (50PLUS)

LandschappenNL heeft een kort, maar waardevol interview met Tweede Kamerlid Henk Krol. Hoe kijkt deze fractievoorzitter van 50PLUS aan tegen thema’s als natuur, landschap en vrijwilligers? Wat vindt hij belangrijk en waar ligt de focus op? En juist de thema’s natuur en vrijwilligers gaan hem en de leden van 50PLUS aan het hart: ‘’De natuur en het groen liggen mij persoonlijk na aan het hart. En dat geldt ook voor veel leden van 50PLUS, die zich geregeld inzetten als groene vrijwilliger en een bovengemiddelde belangstelling hebben voor de natuur’’, aldus Henk Krol. Lees het hele interview met Henk Krol (50PLUS)

‘Hart voor natuur en landschap’ Carla Dik-Faber (ChristenUnie)

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie bracht 4 jaar geleden een werkbezoek aan Landschapsbeheer Nederland (nu LandschappenNL). Samen met haar kijken we terug op de afgelopen jaren als het gaat om de thema’s natuur, landschapsbeheer en vrijwilligers. En juist het thema vrijwilligerswerk gaat haar aan het hart: ‘’Vrijwilligers voegen waarde toe aan het landschap, namelijk liefde’’, aldus Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. De betrokkenheid van vrijwilligers bij groen en specifiek de aandacht van jongeren hierbij, spreekt haar zeer aan. Daarnaast draagt haar partij de ChristenUnie landschapsbeheer en het landschap een warm hart toe. Lees het hele interview met Carla Dik-Faber (ChristenUnie)