Werkdag Liniewacht

Datum/Tijd
7 februari 2015
09:00 - 12:30

Locatie
fort Werk aan het Spoor


Vrijwilligers van de Liniewacht gaan ook in 2015 volop aan het werk. Op zaterdag 7 februari herstellen  vrijwilligers een griend in de omgeving van fort Werk aan het Spoor. Belangstellenden voor de werkdag kunnen zich aanmelden. De werkdag start om 9.00 uur bij fort Werk aan het Spoor aan de Diefdijk 26 in Acquoy. De werkdag eindigt rond 12.30 uur met een warme kom soep.

Liniewacht

De Liniewacht bestaat uit betrokken bewoners en vleermuisliefhebbers die zich hard maken voor de kenmerkende groepsschuilplaatsen en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De groepsschuilplaatsen zijn naast cultuurhistorisch monument in het landschap ook een geliefde plek voor vleermuizen.

Vleermuizen tellen

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is van landelijk belang voor overwinterende vleermuizen.
De afgelopen jaren is door overheden en particulieren veel geïnvesteerd in het verbeteren en geschikt maken van groepsschuilplaatsen voor vleermuizen. Groepsschuilplaatsen zijn ingericht met wegkruipmogelijkheden en bunkers – die open waren – zijn afgesloten om verstoring te voorkomen. Gebouwd als bescherming voor mensen, zijn ze nu van grote waarde voor verschillende, zelfs zeer zeldzame, soorten vleermuizen. Onder begeleiding van de Vleermuiswerkgroep Gelderland (VLEGEL) en de Zoogdiervereniging telt de Liniewacht  zaterdag 31 januari de vleermuizen in de groepsschuilplaatsen.

Grienden

In grienden oftewel wilgenhakbossen worden al eeuwenlang wilgentenen geteeld. De oude wilgenhakbossen zijn onderdeel van het historisch cultuurlandschap. In een griend komen specifieke planten- en dierensoorten voor, omdat de combinatie van de hoge grondwaterspiegel en opgaand hakhout een grote biodiversiteit in de hand werken. Zo profiteren vlinders van de malse wilgenbladeren (voor hun rupsen), en kruipen kamsalamanders ’s winters graag in de vorstvrije knotwilgen. De Liniewacht werkt onder andere aan het herstel van een griend van ongeveer 2000 m2 in de omgeving van fort Werk aan ’t Spoor.

Op www.liniewacht.nl vindt u meer informatie over de activiteiten van de Liniewacht en het werkprogramma voor de komende maanden. De ondersteuning van de vrijwillige Liniewacht wordt door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Zoogdiervereniging gedaan.

Achtergrond project

De Liniewacht wordt in de jaren 2015  en 2016 ondersteund door de provincie Gelderland.