Werkdag Liniewacht

Datum/Tijd
4 oktober 2014
09:00 - 12:30

Locatie
fort Werk aan het Spoor


Zaterdag 4 oktober a.s. gaan de vrijwilligers van de Liniewacht weer aan de slag met het onderhoud en beheer van de groepsschuilplaatsen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze keer krijgt de groepsschuilplaats aan de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen een opknapbeurt. Vrijwilligers verwijderen een deel van de beplanting, zodat de groepsschuilplaats weer zichtbaar is vanaf de dijk en beter toegankelijk is voor de vleermuizen die hierin overwinteren.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen meedoen en zich aanmelden via liniewacht@gmail.com. De werkdag start om 9.00 uur bij fort Werk aan het Spoor aan de Diefdijk 26 in Acquoy.

Opknapbeurt voor groepsschuilplaats

Tijdens de vorige werkdag op 6 september zijn alle groepsschuilplaatsen van binnen en buiten geïnspecteerd en gefotografeerd. Op de komende werkdag van 4 oktober maken vrijwilligers de groepsschuilplaats aan de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen vrij van beplanting. Van het vrijgekomen hout maken ze takkenrillen langs het wandelpad, waarin vogels en kleine zoogdieren kunnen schuilen. De werkdag eindigt rond 12.30 uur bij fort Werk aan het Spoor met een warme kom soep.

Liniewacht

De Liniewacht bestaat uit betrokken bewoners en vleermuisliefhebbers die zich hard maken voor de kenmerkende groepsschuilplaatsen en het landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De groepsschuilplaatsen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) zijn naast cultuurhistorisch monument in het landschap ook een geliefde plek voor vleermuizen.
De vleermuizen overwinteren er en vinden in de omgeving van de schuilplaatsen veel voedsel voor hun jongen. Gebouwd als bescherming voor mensen, zijn ze nu van grote waarde voor verschillende, zelfs zeer zeldzame, soorten vleermuizen.
Op de speciale website www.liniewacht.nl kunt u meer informatie vinden over de activiteiten van de Liniewacht en het werkprogramma voor de komende maanden.

De ondersteuning van de vrijwillige Liniewacht wordt door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Zoogdiervereniging gedaan. SLG ondersteunt en faciliteert in Gelderland ruim 6.000 vrijwilligers die zich inzetten voor landschap en cultuurhistorie.

Belangstellenden voor de werkdag kunnen  voor meer informatie contact opnemen met Saskia Bemer van SLG.

Lees meer over de Liniewacht