Werkdag Archeologiewacht Putten

Datum/Tijd
21 november 2015
13:00 - 16:00

Locatie
kruising Emmalaan/Postweg


Heeft archeologie ook uw belangstelling? Vindt u het leuk om op bijzondere historische plekken de handen uit de mouwen te steken? Dan is de nieuw op te richten Archeologiewacht Putten misschien iets voor u! De Archeologiewacht Putten is een groep vrijwilligers die een paar keer per jaar een zaterdag bij elkaar komt om onderhoud op archeologische terreinen in de gemeente Putten te doen, zoals eeuwenoude grafheuvels.
De Archeologiewacht is een samenwerkingsproject van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, de gemeente Putten, Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten (SNMP) en Erfgoedbeheer.

Zaterdag 21 november is de eerste velddag van de nieuwe archeologiewacht. De werkdag start om 13.00 uur op de kruising Emmalaan/Postweg in Putten. U kunt de locatie het best bereiken door vanaf de Bosrand de Postweg in te rijden.

Help mee aan het opknappen van eeuwenoude grafheuvels in Putten

Na de opening zal een archeoloog van Erfgoedbeheer tijdens een rondwandeling langs de grafheuvels uitleg geven over archeologie, grafheuvels en hun waarde en het belang van beheer. Stichting Landschapsbeheer Gelderland geeft vooraf een veiligheidsinstructie. Daarna gaan we aan de slag. We verwijderen opslag van Amerikaanse vogelkers, berk, braam en hulst. De wortels van bomen, struiken en braam verstoren namelijk de archeologische sporen onder onze voeten. Om 15.00 uur is er een pauze en kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de nieuwe Archeologiewacht. Daarna gaan we verder met het onderhoud aan de grafheuvels tot 16.00 uur. Aanmelden voor de werkdag is niet nodig. Trek oude kleren aan die een beetje vies mogen worden. Voor gereedschap en handschoenen wordt gezorgd.

Archeologisch erfgoed in Putten behouden

Het Puttense archeologische erfgoed, waaronder de grafheuvels, wordt met regelmaat onderzocht op de onderhoudstoestand door archeologen van Erfgoedbeheer. Op basis daarvan wordt bepaald wat er aan onderhoud nodig is. Voor het onderhoud zijn vrijwilligers nodig, zodat de terreinen niet dichtgroeien en de grafheuvels zichtbaar blijven. Door het oprichten van een Archeologiewacht met vrijwilligers kan het archeologisch erfgoed in Putten bewaard blijven voor de toekomst. Doet u mee?

De Archeologiewacht Putten werkt straks onder de vlag van Stichting voor Natuur- en Milieubescherming Putten onder begeleiding van Erfgoedbeheer.