Weidevogels kijken in het Zevenaarse en Duivense Broek

Datum/Tijd
22 mei 2016
09:30 - 12:30

Locatie
AC restaurant


De Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar e.o. organiseert op zondag 22 mei een vogelexcursie voor jong en oud. Onder begeleiding van enthousiaste en deskundige weidevogelvrijwilligers fietsen we door het Zevenaarse en Duivense Broek, een bij-zonder weidevogelgebied langs de snelweg. We gaan genieten van weidevogels zoals kievit, grutto, scholekster, tureluur en wulp. Ook kijken we naar andere vogels die in het gebied voorkomen zoals buizerd, veldleeuwerik en allerlei watervogels. Meerdere vogelkenners vertellen onderweg over de weidevogels en het beschermingswerk in het bijzonder. De excursie start om 9.30 uur bij het AC restaurant, hoek Doesburgse-weg/Hunneveldweg in Zevenaar en duurt ongeveer drie uur. Neem fiets, verrekijker en eventueel laarzen mee bij regenachtig weer. De excursie is ook geschikt voor kinderen. Deelname is gratis. Aanmelden via www.vogelweek.nl.

Nationale Vogelweek

Deze activiteit vindt plaats in de Nationale Vogelweek, die duurt van zaterdag 14 mei tot en met zondag 22 mei 2016. Op tal van locaties in Nederland worden verschillende activiteiten georganiseerd, variërend van fietstochten tot wandeltochten en open dagen op boerderijen en bezoekerscentra. Kijk op www.vogelweek.nl voor meer locaties waar u kunt genieten van vogels.

Vrijwillige weidevogelbescherming in Gelderland

De Weidevogelbeschermingsgroep Zevenaar e.o. is één van de 32 groepen in Gelderland die aan vrijwillige weidevogelbescherming doet. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ondersteunt vrijwilligers die actief zijn met het beschermen van weidevogels. Voor deze vrijwilligers organiseert SLG cursussen over bescherming en monitoring. Ook worden er mate-rialen aangeschaft en krijgen de weidevogelvrijwilligers begeleiding. De weidevogelbescher-mers trekken vanaf half maart tot half juni het land in om samen met agrariërs waar nodig naar nesten van de kievit, grutto, tureluur, en andere weidevogels te zoeken en te markeren. De markeringen maken het de boer mogelijk rekening met de nesten te houden bij het uitvoe-ren van de werkzaamheden. Door om een nest heen te maaien, of een nest te verplaatsen, krijgen weidevogels de kans om rustig te broeden. In 2015 hebben de Gelderse weidevogelvrijwilligers maar liefst 6000 weidevogelnesten beschermd.