Uitwerkavond Levend Landschap Maurik

Datum/Tijd
13 december 2018
20:00

Locatie
Dorpshuis ’t Klokhuis


Bloemrijke bermen aanleggen, zwerfafval met vrijwilligers aanpakken, een wandelroute, een herdenkingsmonument, erfbeplanting en een vogelhut. Dat zijn enkele bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Maurik. Op de goed bezochte ideeënavond Levend Landschap Maurik op 15 november jl. hebben bewoners hun wensen en ideeën voor het nog mooier en aantrekkelijker maken van Maurik op papier gezet. De volgende stap is om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Op donderdag 13 december is hiervoor een bewonersavond om 20.00 uur in het Dorpshuis ’t Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik. De inloop is vanaf 19.45 uur. Dorpsbelang Maurik, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Buren nodigen jong en oud uit om weer mee te doen. Iedereen is van harte welkom!

Lees meer