Uitwerkavond Levend Landschap Lunteren

Datum/Tijd
12 juni 2017
20:00

Locatie
dorpscentrum Het Westhoffhuis


De aanleg van een park met bijzondere Lunterse hoogstammen, onderzoek naar bij mensen bekende boerderij- en veldnamen, meer bomen en struiken rondom stallen in het buitengebied, aanleg van een natuurbelevingspad voor jeugd, meer recreatieve fietsroutes (ook voor mindervaliden) en betere bescherming van weide- en akkervogels. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Lunteren op de ideeënavond van 27 maart jl. Op de uitwerkavond Levend Landschap Lunteren op maandag 12 juni 2017 gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 20.00 uur in het dorpscentrum Het Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28 in Lunteren. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Lunteren heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners voert Dorpsraad Lunteren in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap Lunteren uit. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Na de ideeënavond van 27 maart vindt de tweede bijeenkomst plaats, de uitwerkavond van maandag 12 juni, waarop ideeën verder worden uitgewerkt. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop de grond in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes.

Bij Levend Landschap ontstaan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan om ideeën tot uitvoering te brengen. Samen maken we het landschap rond Lunteren nog mooier.

Levend Landschap Lunteren wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444.