Uitwerkavond Levend Landschap Loo

Datum/Tijd
10 mei 2017
19:30

Locatie
De Dorpsnoot


Hoogstamfruitbomen aanplanten, het schoolplein natuurvriendelijk inrichten, meer bloeiende bermen (mooi en goed voor vlinders en bijen), kasten voor steenuil of torenvalk ophangen, een paddenpoel aanleggen, een excursie voor schooljeugd naar de Loowaard en het vastleggen van de geschiedenis van het eertijds zelfvoorzienende dorp Loo. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Loo op de ideeënavond van 29 maart jl. Op de uitwerkavond Levend Landschap Loo op woensdag 10 mei 2017 gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 19.30 uur in De Dorpsnoot aan de Loostraat 69B in Loo. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Loo heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners voert Dorpsraad Loo in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap Loo uit. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Dorpsraad Loo: “SLG heeft ons geholpen met het realiseren van twee Klompenpaden in en rond de dorpen Loo en Groessen. Deze paden maken het mogelijk om op plekken in ons dorp te komen waar we nog nooit zijn geweest. Graag willen we hier een vervolg aan geven om onze inwoners nog meer te laten genieten van de mooie plekjes en om te bekijken of we Loo nog meer kunnen verfraaien of historische gebeurtenissen kunnen vastleggen.”

Na de ideeënavond van 29 maart vindt de tweede bijeenkomst plaats, de uitwerkavond van woensdag 10 mei, waarop ideeën verder worden uitgewerkt. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop de grond in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes.

Bij Levend Landschap ontstaan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan om ideeën tot uitvoering te brengen. Samen maken we het landschap rond Loo nog mooier.

Levend Landschap Loo wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Duiven en de Provincie Gelderland.