Uitwerkavond Levend Landschap Herwijnen

Datum/Tijd
6 juni 2017
20:00

Locatie
Dorpshuis De Poort


Zichtbaar maken voormalige schoorsteen van de steenoven als karakteristiek element in het landschap, het weer in oude luister herstellen van hooibergen, aanplanten, herstellen en onderhouden van hoogstamfruit(boomgaarden) bijvoorbeeld in Molenstraat, aanleg van een Klompenpad, creëren van pluktuinen op braakliggende terreinen, natuureducatie verzorgen op basisscholen, beleefbaar maken van de geschiedenis van het Herwijnse landschap zoals grienden. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Herwijnen op de ideeënavond van 18 mei jl. Op de uitwerkavond Levend Landschap Herwijnen op dinsdag 6 juni 2017 gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis De Poort, Zworrelstraat 79 te Herwijnen. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Herwijnen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners voert de ensemble werkgroep Herwijnen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Lingewaal het project Levend Landschap Herwijnen uit. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Na de ideeënavond van 18 mei vindt de tweede bijeenkomst plaats, de uitwerkavond van dinsdag 6 juni, waarop ideeën verder worden uitgewerkt. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes.

Bij Levend Landschap ontstaan diverse werkgroepen die met elkaar aan de slag gaan om ideeën tot uitvoering te brengen. Samen maken we het landschap rond Herwijnen nog mooier.

Levend Landschap Herwijnen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Lingewaal en de Provincie Gelderland.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, telefoon 026-3537444.

Kijk hier voor meer informatie over Levend Landschap.