Uitwerkavond Levend Landschap Bennekom/de Kraats en Nergena

Datum/Tijd
12 april 2017
20:00 - 22:00

Locatie
Zalen & Gemeentecentrum de Brink


Het opruimen van zwerfafval, het onderhoud van het vliegeniersmonument bij de Krommesteeg, de ontwikkeling van een Klompenpad XL, prikkeldraad vervangen door (vlecht)heggen, meer aandacht voor de cultuurhistorie van de dekzandruggen, bouwen van bijenhotels en bloemrijke akkerranden voor bijen en vlinders. Dat zijn enkele van de tientallen bewonersideeën voor een nog mooier en aantrekkelijker landschap rondom Bennekom en in de Kraats en Nergena. Op de ideeënavond Levend Landschap Bennekom/de Kraats en Nergena hebben bewoners hun wensen en ideeën op papier gezet. De volgende stap is om de ideeën samen met dorpsbewoners verder uit te werken om deze vervolgens daadwerkelijk uit te voeren. Op woensdag 12 april is hiervoor een uitwerkavond in zalen– en gemeentecentrum de Brink aan de Brinkstraat 39 in Bennekom. Aanvang is om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Dorpsraad Bennekom en Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Ede nodigen jong en oud uit om mee te doen. Iedereen is van harte welkom!

Tijdens deze avond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen en gaan we de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Bekijk hier welke ideeën allemaal al bedacht zijn. Lijkt het u ook leuk om zich in te zetten voor één van deze ideeën? Kom dan naar de uitwerkavond en doe mee!

Bennekom heeft een aantrekkelijk buitengebied en een mooie groene kern. Om de waarden van het buitengebied en deze kern verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is het project Levend Landschap Bennekom/de Kraats en Nergena gestart. Dit is een samenwerking tussen Dorpsraad Bennekom en Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en gemeente Ede. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen en samen aan de slag te gaan. Met inzet van bewoners kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Bennekom en het buitengebied. Gemeente Ede en SLG ondersteunen graag bij de uitwerking en uitvoering hiervan. Samen zetten we ons in voor een aantrekkelijker dorp!

Contact

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond op 12 april te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jacob Vos van Stichting Leefbaarheid De Kraats en Nergena via info@dekraats-nergena.nl, de heer Ceiloi van Deutekom van de Dorpsraad Bennekom via info@dorpsraadbennekom.nl
Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland.