Uitdeeldag Lingewaard in ‘t groen

Datum/Tijd
18 maart 2017
10:00

Locatie
familie Janssens


Bewoners uit Lingewaard planten binnenkort struiken en bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Lingewaard in ’t groen’. Bij dit project werken de gemeente Lingewaard, provincie Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Lingewaard Natuurlijk samen om het buitengebied van gemeente Lingewaard landschappelijk te versterken. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 18 maart. 28 deelnemers planten samen ongeveer 60 laanbomen, 175 hoogstamfruitbomen en 6000 struiken als sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos op hun erf. Wethouder Johan Sluiter opent de plantdag om 10.00 uur. Hij plant een boom op het terrein van de familie Janssens aan de Langstraat 52 in Gendt.

Dit beplantingsproject is een vervolg op ‘Huissen en Angeren in ’t groen’, die vorig jaar werd georganiseerd. Het doel is het groene karakter van het buitengebied te versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter.

Streekeigen beplanting

Afgelopen najaar was er in Gendt en Doornenburg een goed bezochte informatieavond over ‘Lingewaard in ’t groen’. Tijdens de daaropvolgende inloopdagen konden bewoners een eigen ontwerp en hun wensen voor beplanting op tafel leggen. Samen met een adviseur van SLG is vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie worden erf en omliggend landschap verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie hiervan. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap van Lingewaard, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Zaterdag 18 maart ontvangen alle deelnemers hun bomen en struiken. Ze krijgen vooraf nog een korte instructie hoe ze de bomen moeten aanplanten. Na het ophalen gaan de deelnemers aan de slag met het planten. Het resultaat wordt een gevarieerd buitengebied met streekeigen beplanting!

Dit project is een samenwerking van gemeente Lingewaard, provincie Gelderland, SLG en Stichting Lingewaard Natuurlijk. Daarnaast hebben de bewoners Maarten Peters uit Gendt en Gerico de Vries uit Hulhuizen een belangrijke rol vervult bij de uitvoering. Projectleider Freek Aalbers van SLG: “Mede dankzij hen is het project geslaagd. Zij hebben hun omgeving goed weten te enthousiasmeren om mee te doen. Bij ons stroomden de aanmeldingen binnen. We hebben zelfs deelnemers op een reservelijst moeten zetten.”

Vervolg Lingewaard in ’t groen

In het najaar wordt er gestart met een vervolg. Dan kunnen inwoners van Lingewaard zich weer aanmelden voor  ‘Lingewaard in ’t groen’. De uitdeeldag is dan begin 2018 gepland. De deelnemers die nu niet mee konden doen, kunnen dan meedoen.

Meer informatie: Freek Aalbers