Uitdeeldag bomen en struiken voor bijen Overbetuwe

Datum/Tijd
28 november 2015
09:30 - 11:30

Locatie
Landerij De Park


Meer dan zestig inwoners uit het buitengebied van de gemeente Overbetuwe planten binnenkort bomen en struiken aan voor het ‘blije bijenproject’. Dit is een beplantingsproject van de gemeente Overbetuwe en de provincie Gelderland. De uitvoering is in onze handen. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 28 november bij Landerij De Park te Elst. Wethouder Jan van Baal helpt mee met het uitdelen van de beplanting.

Bijen hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van tuin- en erfeigenaren gebruiken. De achteruitgang van bijen is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Bijen vervullen een belangrijke rol bij de bestuiving. Door monocultuur in het buitengebied en ‘modern’ bermbeheer, zijn bijen steeds meer aangewezen op bloeiende planten op particuliere grond. De gemeente is dan ook erg blij dat zoveel inwoners meedoen met het project. Via deze actie worden door de deelnemers onder andere hoogstamfruitbomen, hagen en bijenbosjes aangeplant. Het bosplantsoen is autochtoon, dit zijn struiken die van nature voorkomen in het gebied, wat voor de bijen zeer belangrijk is.

Streekeigen soorten

Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap en een toegevoegde waarde heeft voor de bijen. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Na het ophalen op 28 november gaan de deelnemers zelf aan de slag met het planten.

Wilde bijenwerkgroep

Naast deze beplantingsactie is een ‘wilde bijenwerkgroep’ opgericht. Vol enthousiasme is deze groep vrijwilligers aan de slag gegaan met het maken van een groot bijenhotel in het natuurgebied Oostermeint. Ook zijn de vrijwilligers actief met bijvriendelijk bermbeheer en educatie. Heeft u interesse om mee te helpen? Dan kunt u contact opnemen met Kees Sparreboom of telefoon 06-44580125.

Het project ‘blije bijen Overbetuwe’ wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe.