Uitdeeldag Achterhoek plantactie 100.00 bomen en struiken

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
29 november 2019
13:00 - 16:00

Locatie
landgoed 't Zelle


De actie om deze winter 100.000 bomen en struiken extra in Gelderland aan te planten is meer dan geslaagd. Maar liefst 263 enthousiaste deelnemers aan de actie ‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’ planten samen 122.733 struiken en 1200 bomen op hun eigen grond. Al deze bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling.

Grote uitdeeldag aan deelnemers regio Achterhoek op vrijdag 29 november

Op vrijdag 29 november ontvangen 150 deelnemers uit de regio Achterhoek hun beplanting. Deze bijzondere uitdeeldag vindt plaats op landgoed ‘t Zelle aan de Ruurloseweg 92a in Hengelo (Gld). Directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heet iedereen welkom. Gedeputeerde Peter Drenth van de Provincie Gelderland deelt de eerste boom uit aan deelnemer en melkveehouder Ronald Pelgrom uit Hummelo.

Energieneutraal Gelderland

Met de aanplant van meer dan 100.000 extra bomen en struiken zetten we samen de eerste stap naar een energieneutraal Gelderland. De deelnemers – particuliere grondeigenaren maar ook zorgboerderijen – ontvangen zaterdag duizenden inheemse bomen en struiken zoals winterlinde, gewone beuk, eik, meidoorn, hazelaar, Gelderse roos en vlier. Zij planten houtsingels, houtwallen, struweelhagen voor patrijzen en bijen en talloze schaduwbomen voor vee. Ze ontvangen hun beplanting kosteloos en planten ze op hun erven en weilanden. Dit initiatief is financieel mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

“Ik vind het belangrijk hoe landschap eruit ziet en het past bij onze bedrijfsvoering”

Melkveehouder en ambachtelijk ijsmaker Ronald Pelgrom uit Hummelo plant maar liefst twee kilometer meidoornhaag rond zijn boerderij en om zijn weiland. “Ik vind het belangrijk hoe het landschap eruit ziet. Het past bij onze duurzame bedrijfsvoering. Biodiversiteit is op zijn hoogst aan de randen van je perceel, bij de hagen.” Ook plant hij bomen voor zijn koeien: “Bomen geven schaduwplekken als onze koeien grazen en ze zijn een mooie afwisseling in het landschap.”

Versterking van het landschap en de biodiversiteit

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft de actie gecoördineerd in de Achterhoek, Veluwe en het Rivierengebied. Vroeger stonden er veel meer heggen, hagen, bosjes en grote solitaire bomen in het landschap. Veel beplanting is verdwenen en daarmee hebben ook allerlei dieren als patrijs en steenuil het moeilijk. Dankzij deze succesvolle actie worden lijnvormige elementen in het landschap weer aangeplant. Daarnaast planten bewoners veel schaduwbomen voor vee: een bomenrij, boomgroep of solitaire bomen in of naast het weiland. Met deze actie wordt naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren versterkt en de biodiversiteit verhoogd.

Beplantingsplan

De deelnemers hebben een beplantingsplan ontvangen van een adviseur van SLG met daarin de beschrijvingen van de landschapselementen en een aanplant- en beheerinstructie.

De uitdeeldag voor deelnemers uit het rivierengebied is op 7 december. Voor deelnemers uit de Veluwe is dat op 14 december.