Startbijeenkomst Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard

Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
15 oktober 2021
14:00 - 17:00


In de Bommelerwaard zijn maar liefst 25 vrijwilligersgroepen actief in het landschap. De werkzaamheden van deze groene vrijwilligers variëren van het knotten van wilgen tot het beschermen van weidevogelnesten, van opruimen van zwerfafval tot het nalopen van Klompenpaden. Om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen organiseert Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard de startbijeenkomst Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard op vrijdag 15 oktober. De bijeenkomst met een excursie in de Hurnse Kil vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in het ’t Hurns Kerkje aan het Dorpsplein 14 in Hurwenen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan nog via dit aanmeldformulier.

Programma
Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:
13:45 – 14:00 uur Inloop met koffie/thee
14:00 – 14:10 uur Welkom en opening door Gemeente Zaltbommel
14:10 – 14:30 uur Wat gaan we doen? Activiteiten SLG in kader van het Netwerk Groene
Vrijwilligers Bommelerwaard (Bjorn van As)
14:30 – 14:45 uur Stichting Dorp en Landschap stelt zich voor & vooruitblik excursie
14:45 – 15:45 uur Voorstellen en kennismaken: Groene Vrijwilligers de Bommelerwaard
15:45 – 16:00 uur Pauze
16:00 – 17:00 uur Excursie in de Hurnse Kil (Stichting Dorp en Landschap)
17:00 – 17:30 uur Afronden en netwerkborrel

Netwerk Groene vrijwilligers Bommelerwaard

Het Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard bestaat uit iedereen die actief is in het landschap in de Bommelerwaard. Een eerste inventarisatie in de Bommelerwaard levert al bijna 25 groepen op. Enige tijd geleden heeft SLG verschillende vrijwilligersgroepen in de Bommelerwaard benaderd en bevraagd op hun ervaringen, eventuele knelpunten en op kansen en mogelijkheden. Een van de belangrijkste conclusies van deze inventarisatie was dat er behoefte is om elkaar als actieve vrijwilligersgroepen nader te leren kennen. Uitwisseling van kennis en ervaring, samenwerkmogelijkheden onderzoeken, weten wat de ander doet, zo mogelijk krachten bundelen en meer samen op trekken. Om aan deze behoefte invulling te geven, gaan de gemeente Zaltbommel, gemeente Maasdriel en SLG het Netwerk Groene Vrijwilligers Bommelerwaard verder versterken. Kijk hier voor meer informatie over het netwerk.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zaltbommel en de provincie Gelderland.