Startavond Klompenpad Ugchelen

Datum/Tijd
18 april 2017
20:00

Locatie
Van der Valk Hotel Apeldoorn-de Cantharel


In het fraaie buitengebied van de gemeente Apeldoorn zijn inmiddels vier Klompenpaden gerealiseerd. Vanwege het succes wil de gemeente Apeldoorn een nieuw Klompenpad ontwikkelen in het gebied rond het dorp Ugchelen. De nieuwe wandelroute kan landschap, ecologie en cultuurhistorie beleefbaar maken voor bewoners en recreanten. De dorpsraad en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gaan dit nieuwe Klompenpad ontwikkelen samen met bewoners. U bent van harte welkom op de startavond op dinsdag 18 april 2017. De avond begint om 20.00 uur in het Van der Valk Hotel Apeldoorn-de Cantharel, Van Golsteinlaan 20 in Ugchelen. De koffie staat klaar om 19.45 uur.

Klompenpaden in de gemeente Apeldoorn
In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 98 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. Het nieuwe Klompenpad in Ugchelen maakt deel uit van dit landelijk netwerk van Klompenpaden. In de gemeente Apeldoorn liggen het Kopermolenpad in Wenum Wiesel, het Loenense Enkenpad in Loenen, het Holhorsterpad in Beemte Broekland en het Uddelermeerpad in Uddel. Ook in Beekbergen wordt een Klompenpad ontwikkeld met bewoners.

Wandelen door natuur en boerenland
Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Bij voorkeur door weilanden en langs akkers zodat de wandelaar ook dit landschap optimaal kan beleven. Voor de openstelling van hun grond ontvangen de agrariërs een vergoeding. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuurhistorie is niet alleen interessant voor recreanten maar ook voor omwonenden die op deze manier een stukje geschiedenis van hun eigen omgeving ontdekken. Klompenpaden vergroten de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie.

Startavond
Op de startavond wordt het project toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorische interessante objecten en hun ideeën voor de route aan te dragen. Op kaarten kunnen zij aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor men zich op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad.

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl of onze Facebookpagina.