Startavond Klompenpad Brakel en Poederoijen

Datum/Tijd
11 oktober 2017
20:00

Locatie
Dorpshuis Podarwic


Samen met inwoners en lokale organisaties uit Brakel en Poederoijen willen Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en de gemeente Zaltbommel een Klompenpad in Brakel en Poederoijen realiseren. Het idee komt voort uit het project Levend Landschap, een project waarin verschillende ideeën voor een mooier landschappelijk Brakel en Poederoijen zijn voortgekomen. Eén daarvan is het Klompenpad. Op woensdag 11 oktober 2017 gaan de betrokken partijen aan de slag om het Klompenpad verder vorm te geven. Inwoners die mee willen denken en ontwikkelen zijn van harte welkom in het Dorpshuis Podarwic, Burgemeester Posweg 1 in Poederoijen. Wethouder Simon Buwalda is hierbij aanwezig. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur.

Waarom een Klompenpad?

Een Klompenpad is een wandelroute die het landschap en de cultuurhistorie van het gebied beleefbaar maakt. In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels ruim 100 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. De route loopt bij voorkeur door natuurgebieden, over landgoederen en waar mogelijk dwars door het boerenland. Voor de openstelling van hun grond ontvangen de agrariërs een vergoeding. Ook worden delen van het cultuurhistorische landschap zichtbaar gemaakt, zo kunnen oude paden worden hersteld. Deze combinatie van natuur en cultuur is heel aantrekkelijk en interessant voor recreant en inwoner. Klompenpaden vergroten zo de toegankelijkheid van het platteland en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie.

Programma woensdag 11 oktober

Op woensdag 11 oktober wordt het project toegelicht. De ideeën voor het nieuwe Klompenpad worden dan gedeeld. Tijdens de Levend Landschap-avond in Poederoijen is de wens geuit om het nieuwe Klompenpad aan te sluiten op het Pronkpad, de Achterdijk en de Maas. Tijdens de Levend Landschap avonden in Brakel kwam de wens om de verbinding met de Van Heemstraweg door het boerenland naar Brakel te leggen De aanwezigen krijgen de kans om deze ideeën aan te vullen met hun kennis over oude wandelpaden en cultuurhistorische interessante objecten. Vervolgens gaan bewoners samen met de betrokken partijen aan de slag in een werkgroep die stap voor stap het Klompenpad gaat realiseren.

Levend Landschap

Levend Landschap is een interactief proces in de dorpen Brakel en Poederoijen waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap kunnen delen en samen gaan realiseren. Tijdens het lopende dorpsproces in Poederoijen hebben bewoners aangegeven zich onder meer te willen gaan inzetten voor het aanleggen van bloemrijke bermen, het aanpakken van zwerfafval met scholen, het uitdragen van de historie van voormalig kasteel Poederoijen en een nieuw Klompenpad. Vanuit Brakel lagen de wensen onder andere in het bloemrijker maken van Brakel, het plaatsen van een bankje bij de dijk, en het opschonen van de vijver bij Huis Brakel.

Voor vragen over de avond kunt u terecht bij Martijn Grievink van SLG, telefoon 026-3537444.
Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl.