Plantdag Nijbroek in het Groen

Datum/Tijd
25 februari 2017
09:30

Locatie
familie Keizer


Bewoners in het buitengebied van Nijbroek planten binnenkort ruim tienduizend struiken en ruim tweehonderdveertig bomen. Deze ‘Kwaliteitsimpuls landschap Nijbroek’ is een gezamenlijk beplantingsproject van de gemeente Voorst, provincie Gelderland en Plaatselijk Belang Nijbroek. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zorgt voor de uitvoering. Op zaterdag 25 februari is er vanaf 09.30 uur een uitdeeldag van plantmateriaal bij familie Keizer aan de Kampweg 3 te Nijbroek. Wethouder Arjen Lagerweij en het Plaatselijk Belang Nijbroek planten hier samen de eerste boom van het beplantingsproject.

Kwaliteitsimpuls landschap Nijbroek

Het project ‘Kwaliteitsimpuls landschap Nijbroek’ wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland en de gemeente Voorst. Alle deelnemers aan het project zijn bezocht door een adviseur van SLG en er is voor ieder terrein een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Naast toegevoegde biodiversiteit en ecologische waarde krijgt het terrein ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt meerwaarde wanneer er karakteristieke landschapselementen met  inheemse soorten staan. Het Plaatselijk Belang Nijbroek helpt bij het laden en lossen van de ruim tienduizend struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos. Daarnaast worden in totaal ruim tweehonderdveertig knot-, laan- en hoogstamfruitbomen uitgedeeld.