Plantdag Lintelo in het Groen

Datum/Tijd
21 maart 2015
09:30 - 11:00

Locatie
Fam. Luiten


Bewoners uit Lintelo planten binnenkort struiken en bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Lintelo in het Groen’, een beplantingsproject van Lintelo’s Belang en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de gemeente Aalten en de SAAP. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 21 maart. Negentien deelnemers ontvangen zaterdag hun beplanting. Zij planten inheemse struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf. De uitdeeldag begint om 9.30 uur. Wethouder Ted Kok van de gemeente Aalten en vertegenwoordigers van  Lintelo’s Belang, de SAAP en SLG planten samen bomen op het erf van de familie Luiten aan de Halteweg 12 in Lintelo.

Streekeigen beplanting

In januari was er een goed bezochte informatieavond over ‘Lintelo in het Groen’. Daarna konden bewoners uit Lintelo tijdens een inloopavond in februari hun wensen voor erfinrichting en een eigen ontwerp op tafel leggen. Samen met een adviseur van SLG is een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Via deze actie worden de erven verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Lintelo, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Actieve inbreng bewoners

De uitvoering van het project ‘Lintelo in het Groen’ was in handen van SLG. Zij heeft hierbij nauw samen gewerkt met Lintelo’s Belang. Bijzonder in dit project was de actieve inbreng van bewoners over hun wensen voor het eigen erf. Samen maken we het landschap rondom Lintelo nog aantrekkelijker.

Meer informatie: Erik van Eek