Plantdag Kwaliteitsimpuls landschap Loenen

Datum/Tijd
26 november 2016
09:30 - 11:30

Locatie
De Groote Modderkolk (Natuurmonumenten)


Meer dan 6700 struiken en 255 bomen planten bewoners binnenkort in het buitengebied van Loenen. Deze ‘Kwaliteitsimpuls landschap Loenen’ is een gezamenlijk beplantingsproject van de gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland en Dorpsraad Loenen. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zorgt voor de uitvoering. Op zaterdag 26 november is er vanaf 09.30 uur een uitdeeldag van plantmateriaal aan de achttien deelnemers bij De Groote Modderkolk (Natuurmonumenten) aan de Vrijenbergweg 24B te Loenen. Wethouder Mark Sandmann en de Dorpsraad Loenen planten hier samen de eerste fruitboom van het beplantingsproject.

Programma plantdag
Het programma van de plantdag begint om 9.30 uur en is als volgt:
– 9.15 uur: Ontvangst en inloop met koffie en thee
– 9.30 uur: Welkomstwoord door Dorpsraad Loenen
– 9.35 uur: Openingswoord wethouder Sandmann gemeente Apeldoorn
– 9.45 uur: Wethouder Sandmann en Dorpsraad Loenen planten eerste boom.
– 10.00 uur: Uitdelen van het plantmateriaal (tot uiterlijk 11.30 uur)

Kwaliteitsimpuls landschap Klarenbeek

Het project ‘Kwaliteitsimpuls landschap Loenen’ wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. Alle deelnemers aan het project zijn bezocht door een adviseur van SLG en er is voor ieder terrein een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan. De Dorpsraad Loenen helpt bij het laden en lossen van de ruim 6700 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ruim 250 knot-, laan- en hoogstamfruitbomen.

Kijk voor meer informatie over onze projecten in de gemeente Apeldoorn.