Plantdag Kilder in het groen

Datum/Tijd
19 november 2016
10:00

Locatie
Erf van de heer Fons Gerritsen


Bewoners uit Kilder planten binnenkort struiken en bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Kilder in het Groen’, een beplantingsproject van de Dorpsraad Kilder en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de gemeente Montferland en de provincie Gelderland. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 19 november. Tien deelnemers ontvangen die zaterdag hun beplanting. Zij planten inheemse struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen op hun erf. De uitdeeldag begint om 10.00 uur. Wethouder Tanja Loeff van de gemeente Montferland en vertegenwoordigers van de Dorpsraad Kilder planten samen de eerste boom op het erf van de heer Fons Gerritsen aan de Doetinchemseweg 11 in Kilder.

Streekeigen beplanting

In april was er een goed bezochte informatieavond over ‘Kilder in het Groen’. Tijdens een inloopavond in mei konden bewoners hun wensen voor erfinrichting en een eigen ontwerp op tafel leggen. Samen met een adviseur van SLG is vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar. Via deze actie worden de erven verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een enkele boom, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap rondom Kilder, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Actieve inbreng bewoners

De uitvoering van het project ‘Kilder in het Groen’ was in handen van SLG. Zij heeft hierbij nauw samen gewerkt met de Dorpsraad Kilder. Bijzonder in dit project was de actieve inbreng van bewoners over hun wensen voor het eigen erf. Samen maken we het landschap rondom Kilder nog aantrekkelijker.

Meehelpen met aanplanten van boomgaard?

Na de feestelijke aanplant van de eerste boom en uitreiking van het materiaal aan de deelnemers organiseert de Dorpsraad Kilder samen met Natuurmonumenten de aanplant door dorpsbewoners van een boomgaard met 21 verschillende hoogstamfruitbomen aan de Loolaan. Wie mee wil helpen bij de aanplant van de boomgaard is van harte welkom! Aanmelden kan bij de dorpsraad of via Jessica Winter 06-10882797.