Plantdag Huissen en Angeren in het groen

Datum/Tijd
28 februari 2015
10:30 - 11:30

Locatie
Fam. Van de Pas


Bewoners uit Huissen en Angeren planten binnenkort struiken en bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Huissen en Angeren in ’t groen’, een beplantingsproject van ons samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk en  Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 28 februari.
Bewoners planten onder andere sleedoorn, meidoorn, hazelaar, Gelderse roos, eik en hoogstamfruitbomen op hun erf. Wethouder Theo Peren opent de plantdag om 10.30 uur. Hij plant samen met Ruud Borkes van SLG en vrijwilliger Emiel Leijser een boom op het terrein van de familie van de Pas, de Selleland 2 in Huissen.

Het beplantingsproject ‘Huissen Angeren in ’t groen’ wil het groene karakter van de extensiveringsgebieden ’t Zand, Dijkzone en bufferzone Angeren versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Alle eigenaren uit ’t Zand, Dijkzone en bufferzone Angeren binnen de grenzen van het herstructureringsgebied konden meedoen.

“Oorspronkelijke karakter van het gebied behouden”

Een van de deelnemers is Emiel Leijser uit Huissen, tevens coördinator van de vrijwilligerswerkgroep ‘Huissen Angeren in het groen’ binnen het project Levend Landschap Huissen en Angeren. Hij vertelt waarom hij mee heeft gedaan: “Ik vind het van groot belang dat het oorspronkelijke karakter van het gebied behouden blijft en zo mogelijk terugkeert. Ook vind ik het belangrijk om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Het is leuk om gelijkgestemde en enthousiaste mensen te ontmoeten en gezamenlijk het gebied een landschappelijke impuls te geven. De deelnemende grondeigenaren krijgen ondersteuning van een specialist bij het opstellen van een plan en daarnaast wordt betaalbare beplanting aangeboden.”

Uitdeeldag

De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Zaterdag 28 februari ontvangen alle deelnemers hun bomen en struiken. Na het ophalen gaan de deelnemers aan de slag met het planten. Het resultaat wordt een gevarieerd buitengebied met streekeigen beplanting!

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij het Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen en Angeren. ‘Huissen en Angeren in het groen’ is ook een van de projecten binnen Levend Landschap Huissen en Angeren. De komende jaren voeren bewoners hierbinnen nog meer projecten uit. Neem voor meer informatie contact op met Martijn Grievink van SLG, telefoon 026-3537444.