Plantdag Empe-Tonden en Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen

Datum/Tijd
19 november 2016
09:15

Locatie
familie Voskamp


Bewoners in het buitengebied van Brummen planten binnenkort bijna zesduizend struiken en ruim honderdzestig bomen. De beplantingsprojecten ‘Empe-Tonden in het Groen’ en ‘Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen’ zijn het eerste resultaat van het Levend Landschap proces dat in deze dorpen is doorlopen. Op zaterdag 19 november vindt de uitdeeldag plaats en ontvangen 25 deelnemers hun inheemse bomen en struiken. De beplantingsprojecten zijn een gezamenlijke actie van de landschaps-werkgroepen uit de dorpen, de gemeente Brummen, provincie Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag vindt plaats vanaf 09.15 uur bij de familie Voskamp aan de Voorsterweg 103 in Oeken. Wethouder Tuiten en de coördinatoren van de dorpswerkgroepen planten hier samen de eerste boom van het beplantingsproject.

Actieve inbreng bewoners

Bijzonder in de projecten “Dorpen in het Groen” is de actieve inbreng van bewoners uit Empe -Tonden en Oeken-Voorstonden-Broek. Deelnemers zijn na een informatiebijeenkomst zelf aan de slag gegaan met het opstellen van een streekeigen beplantingsplan. Daarnaast zijn enkele deelnemers aanvullend bezocht door een adviseur van SLG en is er voor ieder terrein een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.

De binnen het Levend Landschap proces opgerichte landschapswerkgroepen van Empe-Tonden en Oeken-Voorstonden-Broek helpen bij het laden en lossen van de bijna zesduizend struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en de ruim honderdzestig knotbomen, laanbomen en hoogstamfruitbomen.

Dorpen in het Groen is gesubsidieerd door de provincie Gelderland en de gemeente Brummen.

Meer informatie over onze projecten in de gemeente Brummen.