Plantdag Beemte-Broekland

Datum/Tijd
25 november 2017
09:30 - 11:30

Locatie
Dorpshuis Ons Huus


Bewoners in het buitengebied van Beemte-Broekland planten binnenkort ruim 12.000 struiken en ruim 300 bomen. Deze ‘Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland’ is een gezamenlijk beplantingsproject van de gemeente Apeldoorn, provincie Gelderland en Buurt Belangen Vereniging Beemte-Broekland. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zorgt voor de uitvoering. Op zaterdag 25 november is er vanaf 09.30 uur een uitdeeldag van plantmateriaal aan de ruim twintig deelnemers bij Dorpshuis Ons Huus aan de Beemterweg 25a te Beemte. Wethouder Mark Sandmann en de Buurt Belangen Vereniging Beemte-Broekland delen de eerste boom van het beplantingsproject uit.

Programma plantdag
Het programma van de plantdag begint om 9.30 uur en is als volgt:
– 9.15 uur: Ontvangst en inloop met koffie en thee
– 9.30 uur: Welkomstwoord door Buurt Belangen Vereniging Beemte-Broekland
– 9.35 uur: Openingswoord wethouder Sandmann gemeente Apeldoorn
– 9.45 uur: Wethouder Sandmann en Buurt Belangen Vereniging delen eerste boom uit.
– 10.00 uur: Uitdelen van het plantmateriaal (tot uiterlijk 11.30 uur)

De Buurt Belangen Vereniging helpt de deelnemers bij het laden en lossen van de ruim 12.000 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ruim 300 knot-, laan- en hoogstamfruitbomen.

Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland

Het project ‘Kwaliteitsimpuls landschap Beemte-Broekland’ wordt gesubsidieerd door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn. Alle deelnemers aan het project zijn bezocht door een adviseur van SLG en er is voor ieder terrein een inrichtingsplan gemaakt dat aansluit bij het omliggende landschap. Met deze actie wordt het landschap van Beemte-Broekland behouden en versterkt. Veel erven worden streekeigen gemaakt en landschappelijke elementen worden aangeplant. Ook wordt een hele oude haag hersteld. Door aanplant van streekeigen soorten wordt het erf en landschap weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan.