Plantdag Barneveld in het Groen

Datum/Tijd
24 november 2018
09:15

Locatie
Museumboerderij De Grote Glind


Bewoners uit het buitengebied van de kern Barneveld planten binnenkort meer dan 13.000 struiken en 600 bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Barneveld in het Groen’, een beplantingsproject van de gemeente Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 24 november. Ruim 60 bewoners doen mee. Zij planten meer dan 13.000 struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ook nog eens 115 knotbomen, 285 laanbomen en 200 hoogstamfruitbomen op hun terrein. De uitdeeldag begint om 9.15 uur. Gemeente Barneveld en SLG planten samen de eerste boom op het terrein van Museumboerderij De Grote Glind aan de Scherpenzeelseweg 158 in Barneveld.

Streekeigen beplanting

De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard, kikkerpoel of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. Na het ophalen gaan bewoners aan de slag met het planten.

Het project ‘Barneveld in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland.